Aluehallitus päätti asiakasmaksuista ja omaishoidontuen palkkioista

0

Etelä-Pohjanmaan aluehallituksen kokous järjestettiin tiistaina 20.9.

Aluehallitus hyväksyi ensimmäisen erän Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Nyt hyväksytyt maksut koskevat perusterveydenhuoltoa: muun muassa lääkärikäyntejä, lääkärintodistuksia, kotisairaalapalveluita sekä osastohoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla. 1.1.2023 voimaan tulevat asiakasmaksut ovat samaa suuruusluokkaa kuin tämänhetkiset vastaavat maksut.
Hyvinvointialueen perimät maksut ovat maakunnan asukkaille yhteneväiset kotikunnasta riippumatta.

Aluehallitus päätti omaishoidon tuen hoitopalkkioiden määristä sekä omaishoidon tuen
myöntämisperusteista. Omaishoidon tuen hoitopalkkioissa on tällä hetkellä maakunnassa alueellista vaihtelua. Aluehallitus päätti, että 1.1.2023 lähtien omaishoidon tuen kuukausittaiset palkkiot ovat samansuuruiset kuin nykyiset korkeimmat maksuluokat, eli 1. maksuluokka 468,80 €, 2. maksuluokka 716,30 €, 3. maksuluokka 849,20 € ja 4. maksuluokka (raskas siirtymävaihe, määräaikainen 3kk) 2000 €. Eritasoisia hoitopalkkioita saa maakunnassa tällä hetkellä yli 1600 omaishoitajaa.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan välinehuollon tilannetta maakunnassa ja päätti äänestyksen jälkeen, äänin 7–6, että kokonaisuuden valmistelua jatketaan siitä lähtökohdasta, että toimipisteet sijaitsevat keskitetysti Kurikassa, Kauhavalla ja Seinäjoen keskussairaalassa.

Välinehuolto huoltaa potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa käytettävät välineet erilaisia desinfiointi- ja sterilointimenetelmiä käyttäen. Nykyisellään maakunnassa on paljon pieniä, 1–3 henkilön välinehuollon toimipisteitä. Välinehuollon koneita ja laitteita on paljon, ja käyttöaste on osittain matala. Myös sijaisjärjestelyt ovat aiheuttaneet haasteita.
Välinehuollon toimintojen keskittämisen tarkoituksena on taata koko hyvinvointialueelle laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen investointisuunnitelman, joka etenee seuraavaksi 26.9.. kokoontuvan aluevaltuuston käsittelyyn.

Aluehallitus myös nimesi hyvinvointialueelle talouden tasapainottamistyöryhmän, johon kuuluvat luottamushenkilöjäseninä aluehallituksen puheenjohtajisto, talous- ja investointilautakunnan puheenjohtajisto sekä SDP:n edustajana Sirkka Penttilä. Viranhaltijaedustajina työryhmään kuuluvat hyvinvointialuejohtaja, talousjohtaja, talouspäällikkö (controller-pavelut), professiojohtajat, toimialuejohtajat sekä toimialueylihoitaja.


 

JÄTÄ KOMMENTTI