EL / EP: piiri | Eläkeläisten terveyspalveluja ei saa romuttaa haja-asutusalueilla

0

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous on huolissaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueitten suunnitelluista säästötoimista.

Molemmat hyvinvointialueet suunnittelevat haja-asutusalueitten terveysasemaverkon supistamista. Kuitenkaan missään ei ole suunniteltu korvaavia lähipalveluja. Asuinpaikasta riippumatta palvelut piti toteuttaa tasavertaisina.

Lääkäri / hammaslääkäri aikojen saanti ei ole myöskään yhdenvertaista. Odotusajat vaihtelevat huomattavasti riippuen asuinpaikasta.
Yksityisten ja pienien yritysten lääkäripalveluja käytetään runsaasti saadakseen nopeammin apua sairauksiin. Lisäksi on vielä huomioitava, että hyvinvointilain 132 § mahdollistaa pienimuotoisten palvelujen myynnin ilman yhtiöittämisvelvollisuutta. Laboratoriopalvelujen myynnin lakkauttaminen yksityislääkäreille ja pienille lääkäriasemille heikentää eläkeläisten hoitoon hakeutumista, joka pitkittää sairauden diagnosointia ja hoitoon pääsyä.
Haja-asutusalueilla asuu paljon eläkeläisiä ja hyvinvointialueen palvelut ovat juuri siellä heikoimmillaan.

Hyvinvointialueita suunniteltaessa pidettiin tärkeänä, että se turvaa yritysten ja yhdistysten kanssa monitoimijaympäristön, riittävän ja toimivan palvelutuotannon.


 

JÄTÄ KOMMENTTI