Elina Uusi-Ristaniemestä ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Virroille

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain teknisten palveluiden lautakunta valitsi tiistaina (16.5.) kaupungin ruoka- ja siivouspalvelupäälliköksi restonomi Elina Uusi-Ristaniemen Kihniöltä.

Virkaa haki määräaikaan mennessä viisi henkilöä. Ruoka- ja siivouspäällikön viran kelpoi-suusehtona oli soveltuva korkeakoulututkinto ja monipuolinen ruoka- ja puhdistus-palvelualan tuntemus. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Haastattelu-vaiheeseen eteni kaksi hakijaa. Koulutuksen ja kunnallisen työkokemuksen sekä haastattelussa suoriutumisen perusteella Elina Uusi-Ristaniemi oli esittelijän tekemä esitys virkaan valinnalle.

Kaupunginhallitukselta haetaan täyttölupaa kahden 91,5 prosentin työaikaa tekevän laitoshuoltajan toimelle ajalle 1.8.2023-31.12.2024.

Päätettiin liittyä Hanselin polttoaineiden säiliötoimituksien yhteishankintaan 2024-2026 (2028). – jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI