HyvaEP | Etelä-Pohjanmaan nuorisovaltuuston uusi kokoonpano aloitti toimikautensa 

0
Sairaalanmäki ilmakuva

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja maakuntaliitossa toimivan nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääntä hyvinvointialueen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen sekä edustaa alueensa nuoria. Nuorisovaltuustoon kuuluu 24 varsinaista jäsentä ja 22 varajäsentä maakunnan eri kunnista.

Aluehallitus nimittää jäsenet nuorisvaltuustoon kahden vuoden välein kuntien esityksestä sekä vapaille paikoille valituista alueemme nuorista. Uusi nuorisovaltuusto, EP-Nuva, nimettiin maaliskuun lopulla (25.3.) ja se aloitti toimikautensa järjestäytymiskokouksella 9.4.2024. Järjestäytymiskokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Eetu Setälä Ähtäristä. Muissa tehtävissä toimivat:

Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Emma Kero

Toinen varapuheenjohtaja: Joel Aho

Sihteeri: Harri Heikkilä

Varasihteeri: Vilhelmiina Försti

Edellisellä toimikaudellaan EP-Nuva on muun muassa vaikuttanut maksuttoman ehkäisyn käyttöönottoon alueellamme sekä nuorten mielenterveyden edistämiseen.

Vaikuttamistoimielimen rooli hyvinvointialueella:

Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis- ja kuulemiskanavia sellaisissa asioissa, joilla on – tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan – merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimivat lakisääteiset toimielimet eli nuorisvaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Sen lisäksi hyvinvointialueella toimii Järjestöneuvosto.

Vaikuttamistoimielimet eivät ole varsinaisia päätöksentekotoimielimiä, eivätkä siten hyvinvointialueen viranomaisia. Niiden jäsenet ja varajäsenet eivät myöskään ole luottamushenkilöitä, eivätkä näin ollen toimi virkavastuulla. Tyypillisimmin vaikuttamistoimielimet osallistuvat päätöksentekoon mm. aloitteillaan, kannanotoillaan ja lausunnoillaan sekä mielipidekirjoituksissa, edustaa lapsia ja nuoria eri työryhmissä ja toimielimissä. Jäsenillä voi olla puhe- ja läsnäolo-oikeus hyvinvointialueen sovittujen toimielinten kokouksissa. Vaikuttamistoimielinten toimintaa ohjaa aluehallituksen hyväksymät toimintasäännöt. 

JÄTÄ KOMMENTTI