JÄRVI-POHJANMAA | Perusturvan yhteistoiminta-alueen koronatilanne – 15 henkilöä eristyksissä tai karanteenissa. 

0
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ( jpnews.fi/JK)

Tilannetietoa Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen koronasta 10.2.2021 

Edellisen 3.2.2021 annetun tiedotteen jälkeen Järvi-Pohjanmaan alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on todettu koko epidemian aikana 136 koronatartuntaa. 3.-9.2. koronanäytteitä otettiin 98 kappaletta. 

Viime viikon alkupuolella maakunnan ulkopuolella asuva henkilö oli osallistunut Vimpelissä pidettyihin koripalloharjoituksiin. Harjoitusten jälkeisenä päivänä henkilö oli hakeutunut koronatestiin kotipaikkakunnallaan ja näyte oli osoittautunut myöhemmin positiiviseksi. Kaikki harjoituksiin osallistuneet henkilöt on asetettu karanteeniin. Tällä hetkellä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on yhteensä 15 henkilöä eristyksissä tai karanteenissa. 

Tällä hetkellä Järvi-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan koronatilanne on hyvä. Etenkin ihmisten liikkuminen maakunnan ulkopuolelle muodostaa merkittävän riskin koronatilanteen heikkenemiselle alueellamme. Liikkumista maakunnan ulkopuolelle on syytä harkita tarkoin. Mikäli se on välttämätöntä, pandemiajohtoryhmä kehottaa ihmisiä noudattamaan erityistä varovaisuutta ja huolehtimaan turvaetäisyyksistä, kasvomaskien käytöstä ja hyvästä käsihygieniasta. 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella rokottaminen etenee hieman suunniteltua nopeammin, koska uuden kansallisen ohjeistuksen mukaisesti rokotteen tehosteannos voidaan antaa 12 viikon kuluttua ensimmäisestä rokoteannoksesta. Järvi-Pohjanmaan perusturvan henkilökunnasta noin 120 henkilöä on saanut rokotteen ja alueemme asumispalveluyksiköi-den asukkaista on rokotettu yhteensä noin 180 henkilöä. Osa henkilökunnasta ja asumispal-veluyksiköiden asukkaista ehti saamaan tehosteannoksen ennen uutta kansallista ohjeistus-ta. Ensi viikolla loput Järvi-Pohjanmaan alueen asumispalveluyksiköiden asukkaat tulevat saamaan ensimmäisen koronarokotteen, ja alueellamme käynnistyy myös yli 80-vuotiaiden rokotukset. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset ko-koukset 1.3.2021 asti. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin jär-jestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kult-tuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

Alueellinen yhteistyöryhmä Nyrkki jatkoi suosituksiensa voimassaoloa 28.2. asti koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Heidän antamien suosituksien ja Järvi-Pohjanmaan alueen epidemiatilanteen perusteella pandemiajohtoryhmä on päätynyt antaa alueen asukkaille seuraavat suositukset: 

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yksiköt 

 • • Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen sekä Lehtimäen, Lappajärven ja Vimpelin terveys-asemien ovet ovat suljettuina, jolloin asiointi tapahtuu ajanvarauksella. 
 • • Järvi-Pohjanmaan tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköissä sekä inter-valliosastolla on mahdollista vierailla henkilökunnan ohjeistuksien mukaisesti. Joissain 
 • palveluasumisen yksiköissä voidaan järjestää oma tila tapaamiselle, omaisten on oltava yhteydessä yksikköön etukäteen. Vierailijoiden tulee muistaa vahva suojautuminen ja turvavälit, sekä vieraillessa ei saa olla flunssan oireita. 
 • • Akuuttiosastolla saa vierailla ainoastaan saattohoidossa olevien ja vakavasti sairaiden omaiset. Kaikista vierailusta sovitaan puhelimitse etukäteen (06 – 2412 7777 tai 06 – 2412 7771). 

Suositukset kokoontumisiin, harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintaan 

 • • julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 10 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia 
 • yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilai-suuksissa noudatetaan turvavälejä ja käytetään maskeja. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. 
 • yli 20 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa noudatetaan turvavälejä ja käytetään maskeja. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää. 
 • • lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa ei suositella. Turvaetäisyyksiä on pyrittävä noudattamaan ja ohjaajien/valmentajien hyvä käyttää maskeja. Aikuisten ja junioreiden kilpaurheilutoiminta voi jatkua, mutta edellä mainitut suositukset pätevät myös heihin. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Jos lapsi tarvitsee varusteiden pukemisessa apua, vanhemmalla tulee olla suu-nenäsuojus. 
 • kaikkien harrastajien tulee huomioida seuraava asia liikuntatilojen käytössä: eri ryhmät eivät saa oleskella samaan aikaan samoissa pukeutumistiloissa 
 • • aikuisten harrastustoiminta voi jatkua, seuraavat asiat syytä ottaa huomioon: 
 • – ryhmäkokoja suositellaan pidettävän mahdollisimman alhaisena. Jos ryhmäkoko kas-vaa 15-20 henkilöön, suositellaan ryhmä jaettavaksi useampaan osaan. 
 • – mahdollisuuksien mukaan turvavälit otetaan huomioon, varsinkin vuorojen vaihtojen yhteydessä 
 • – huolehditaan hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu tai käsidesin käyttö ennen harjoituksia) 
 • – ohjaajat/valmentajat käyttäisivät kasvomaskia 
 • • työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen toiminnoissa sovelletaan lasten ja aikuisten harrastustoiminnasta annettuja ohjeita 
 • • kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi 

– julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajilla että kuljettajalla 
– koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen nega-tiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella 
– toisen asteen oppilaitoksissa 
– kaikilla julkisilla paikoilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa 
– kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet 
– sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikaan 
– museot, kirjastot, galleriat 
– kaupat, ostoskeskukset, virastot ym. asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen on keskeistä 

• vapaa-ajan matkustamista suositellaan vältettävän 

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä


 

JÄTÄ KOMMENTTI