JÄRVI-POHJANMAA | Yhteistoiminta-alueen tuorein pandemiatiedote -Julkisissa sisätiloissa on edelleen tärkeä käyttää suu-nenäsuojusta ja noudattaa turvavälejä.

0
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ( jpnews.fi/JK)

Tilannetietoa Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen koronatilanteesta 3.5.2021

Edellisen 23.4.2021 annetun tiedotteen jälkeen Järvi-Pohjanmaan alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella on todettu koko epidemian aikana 140 koronatartuntaa, eikä Järvi-Pohjanmaalla tällä hetkellä ole yhtään henkilöä eristyksissä tai karanteenissa.

Tilanne on pysynyt Järvi-Pohjanmaan alueella rauhallisena jo pitkään. Etelä-Pohjanmaalla
tiedotettiin tänään 3.5. muutamista uusista positiivisista koronatapauksista liittyen mm. kotimaan matkailuun. On siten tärkeä edelleen jaksaa noudattaa rajoituksia ja annettuja suosituksia.

Koronavirustartuntaan sopivien oireiden kanssa ei saa mennä työpaikalle, kouluihin tai päivähoitoon. Tällöin on hakeuduttava koronatestaukseen Järvi-Pohjanmaan flunssapoliklinikalle, ajanvaraus numerosta 06-2412 7700.

Julkisissa sisätiloissa on edelleen tärkeä käyttää suu-nenäsuojusta ja noudattaa turvavälejä.
Kodin ulkopuolisia lähikontakteja kannattaa edelleen rajoittaa, koska vielä on olemassa riski
epidemiatilanteen äkilliselle heikkenemiselle myös meidän alueellamme.

Tällä hetkellä Järvi-Pohjanmaan alueella rokotetaan kaikkia 60-vuotiaita ja sitä vanhempia (61-syntyneitä ja sitä aiemmin syntyneitä) henkilöitä. Lisäksi 16-60-vuotiaiden riskiryhmiin1.
ja 2. kuuluvien rokotukset jatkuvat alueellamme. Koronarokotukseen voi varata ajan
www.hyvis.fi tai koronarokotuksien ajanvarausnumerosta 06 2412 7800.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla
toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.5.-16.5.2021.

Alueellisen yhteystyöryhmä Nyrkin antamien suosituksien ja alueellisen epidemiatilanteen
perusteella Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä antaa seuraavat suositukset, jotka ovat
voimassa 3.5.2021-17.5.2021
♦ Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen (pl. pääovi ja fysioterapian ovi) sekä Lehtimäen,
Lappajärven ja Vimpelin terveysasemien ovet ovat suljettuina, jolloin asiointi tapahtuu
ajanvarauksella.
♦ Järvi-Pohjanmaan tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköissä sekä intervalliosastolla on mahdollista vierailla henkilökunnan ohjeistuksien mukaisesti:
– vierailija käyttää suu-nenäsuojusta ja huolehtii hyvästä käsihygieniasta
– vierailijalla ei saa olla flunssan oireita
– vierailijan ja asukkaan välillä on vielä pidettävä turvaväli
– sään salliessa suositaan ulkoilua ja ulkona tapaamista. Jos tällöin turvaväli ei toteudu,
on vierailijalla oltava suu-nenäsuojus.
♦ Järvi-Pohjanmaan tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköiden asukkaille suositellaan vielä, että asukkaat eivät vierailisi kotona
♦ Akuuttiosastolla on mahdollista vierailla, kaikista vierailusta sovitaan puhelimitse etukäteen (06 –2412 7777 tai 06 – 2412 7771).
– vierailija käyttää suu-nenäsuojusta ja huolehtii hyvästä käsihygieniasta
– vierailijalla ei saa olla flunssan oireita
– vierailijan ja asukkaan välillä on vielä pidettävä turvaväli
– Kaikista vierailusta sovitaan puhelimitse etukäteen (06 – 2412 7777 tai 06 – 2412 7771).
♦ julkisissa sisätiloissa ja kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan 20 hengen rajaa. Suositukset eivät koske kuntien toimielinten kokouksia
♦ yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa noudatetaan turvavälejä ja käytetään maskeja. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.
♦ yli 20 hengen uskonnollisia tilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi ja pienemmissäkin tilaisuuksissa noudatetaan turvavälejä ja käytetään maskeja. Tilaisuuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.
♦ lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.
Ottelut ja turnaustoiminta suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Maakunnallisia rajoja ylittävää kilpailu- tai ottelutoimintaa suositellaan ainoastaan perustasolla olevien maakuntien kesken (thl.fi/koronakartta). Turvaetäisyyksiä on pyrittävä noudattamaan ja ohjaajien/valmentajien hyvä käyttää maskeja. Lasten harrastustoiminnassa huomioidaan, että aikuiset eivät oleskele harrastus-, odotus- ja pukeutumistiloissa. Jos lapsi tarvitsee varusteiden pukemisessa apua, vanhemmalla tulee olla suu-nenäsuojus.
♦ kaikkien harrastajien tulee huomioida seuraava asia liikuntatilojen käytössä: eri ryhmät eivät saa oleskella samaan aikaan samoissa pukeutumistiloissa
♦ aikuisten joukkueurheilua ja kontakti- ja kamppailulajeja voidaan harrastaa max. 15 henkilön ryhmissä sisätiloissa, ja max 30 henkilön ryhmissä ulkotiloissa, turvavälit huomioiden mahdollisuuksien mukaan
♦ muu aikuisten harrastustoiminta (esim. kuntosalit) kuntien ja kaupungin tiloissa voi jatkua, seuraavat asiat huomioiden:
– mahdollisuuksien mukaan turvavälit otetaan huomioon, varsinkin vuorojen vaihtojen yhteydessä
– huolehditaan hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu tai käsidesin käyttö ennen harjoituksia)
– ohjaajat/valmentajat käyttäisivät kasvomaskia
♦ työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen toimintoihin annetaan seuraavat suositukset:
– huomioidaan turvavälit ja kasvomaskin käyttö
– liikuntaopetuksessa otettava huomioon aikuisten harrastustoimintaan annetut suositukset
♦ Nuorisotiloilla max 20 henkilöä kerrallaan paikalla, suositellaan myös kasvomaskien käyttöä.
♦ Uimahalliin otetaan kerrallaan 60 asiakasta ajanvarauksen kautta. Kuntosalin puolelle max 10 asiakasta kerrallaan. Saunatiloja voidaan käyttää, max 5 henkilöä kerrallaan. Järvi-Pohjanmaan alueen yleiset saunat suositellaan suljettavaksi. Saunatiloja voi käyttää esimerkiksi varaamalla sauna pienen ryhmän (max 10 henkilöä) käyttöön.
♦ Kaikissa kokoontumisissa ja harrastustilaisuuksissa pidetään listaa osallistujista mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi
♦ kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi
– julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajilla että kuljettajalla
– koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella
– toisen asteen oppilaitoksissa
– kaikilla julkisilla paikoilla ja yksityisillä työpaikoilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa
– kirkkotilaisuudet ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilaisuudet
– sisäliikuntatilat muulloin kuin liikuntasuorituksen ja peseytymisen aikaan
– museot, kirjastot, galleriat
– kaupat, ostoskeskukset, virastot ym. asioimistilat. Erityisesti henkilökunnan suojautuminen
on keskeistä
– vapaa-ajan matkustamista suositellaan vältettävän.

Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran 17.5.2021, ja antaa tällöin uudet suositukset alueelle koskien mm. ylioppilasjuhlien järjestämistä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI