Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen päätökset 3.5.2021

Hallintojohtajan viran vaali

Hallintojohtajan viran hakuaikaa jatketaan 17.5.2021 saakka. Ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksensa jättäneet ovat edelleen mukana hakuprosessissa.

Hallintosäännön uusiminen

Kunnanhallitus keskusteli hallintosäännöstä ja siirsi asia käsittelyä lisäkeskusteluja varten. Uusi hallintosääntö on tarkoitus hyväksyä valtuustossa kesäkuussa.

Talouden toteutuminen 31.3.2021

Vuoden 2021 talousarvio laadittiin siten, että poistojen jälkeen tulos on miinuksella n. 420.000 euroa. Tulos 31.3.21 on hieman arvioitua parempi johtuen mm. verotulokertymästä. Tilanne viedään tiedoksi valtuustolle.

Pumptrack- hankkeen kuntaraha/kunnan antolaina hankkeelle                

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että pumptarck-hankkeelle myönnetään kuntarahaa 24 209,25 euroa. Samoin kunnanhallitus myöntää Soinin Sisu ry:lle väliaikaisena rahoituksena korotonta antolainaa 96 837,00 euroa kohteen toteutukseen. Tilapäislaina maksetaan kunnalle takaisin siinä vaiheessa, kun hankerahoitus on maksettu seuralle. Myönnetty hankerahoitus on vakuutena tälle kunnan myöntämälle tilapäislainalle. Lisäksi valtuustolle esitetään, että vuoden 2021 talousarvion rahoitusosaan myönnetään 62 000 euroa lisää määrärahaa antolainoihin. Em. toimenpiteiden toteutukseen liittyy ehto, että ne toteutetaan, mikäli Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus myöntää hankkeelle anotun rahoituksen.

JPYP osakkeiden myynti Lappajärvelle        

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Soinin kunta myy Lappajärven kunnalle yksitoista Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osaketta 837,67 euron kappalehintaan

Poikkeamislupahakemus

Kunnanhallitus myönsi poikkeusluvan asemakaavasta kirkonkylän alueella hallin rakentamiseksi AO-alueelle.

Muut esille tulevat asiat 3.5.2021

Todettiin, että kuntastrategian uusimiseen liittyen on käynnissä kuntalaiskysely. Strategiaa käsitellään myös erilaisissa esimiesten ja työyksiköiden kokouksissa


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI