JULKILAUSUMA | Pohjanmaan Kokoomus: Suomen verohelvetti on tappanut talouskasvun – nyt tarvitaan uusi verostrategia

0
Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Jesse Luhtala piirikokouksessa Isossakyrössä 13.4.2024. (Kuva:Pohjanmaan Kokoomus ry)

Pohjanmaan Kokoomus esittää, että Suomi tekee strategian verokilpailukyvyn parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Keinoja verokilpailukyvyn parantamiseen on muun muassa yhteisöveron alentaminen, pääomatuloveron keventäminen EU:n keskiarvon alapuolelle tai mallia voidaan hakea Viron yritysverotuksesta. Suomen bruttokansantuote on polkenut paikallaan muiden kilpailijamaidemme talouden kasvaessa. Tämä osoittaa, ettei Suomen sosialistinen veropolitiikka luo edellytyksiä kasvulle.

Suomi on menettänyt useita merkittäviä investointeja ulkomaille tai ne ovat jääneet kokonaan toteutumatta. Viimeisimpänä Pohjanmaan maakunta koki pettymyksen Kaskisten taivekartonkitehtaan hankkeen mennessä jäihin. Pitkän aikavälin suunnitelma tukisi veropolitiikan ennakoitavuutta, joka vakauttaisi investointiympäristöä. Pohjanmaan Kokoomus näkee, että näillä keinoilla Suomi houkuttelisi enemmän ulkomaisia sijoittajia ja sijoituksia sekä parantaisi kilpailukykyään.

Kokoomuksen pitkäaikaisena tavoitteena on ollut yksinkertainen ja läpinäkyvä verojärjestelmä sekä laaja veropohja ja matala kokonaisveroaste. Suomi tarvitsee rohkeita rakenneuudistuksia, jotka parantavat työllisyyttä ja tuottavuutta sekä vauhdittavat talouskasvua. Investointien edellytysten parantamiseksi Suomen on oltava maa, jossa osaaminen paranee, verotus pysyy kohtuullisena ja investoija voi luottaa sujuvaan sekä ennakoitavaan luvitukseen ja sääntely-ympäristöön. Valitusten perusteita täytyy tarkentaa, ettei tätä tärkeää kansalaisoikeutta käytetä hyväksi.

Pohjanmaan Kokoomuksen mielestä on tärkeää, että EU:n sisämarkkinoilla pystyvät kilpailemaan erilaiset yritykset. Ratkaisuja eivät ole kilpailu valtiontuilla tai Euroopan Unionin yhteisvastuullisilla rahastoilla, vaan kannustavalla verojärjestelmällä. EU:n tukikilpavarustelu tarvitsee vaihtoehtoja, jotta Suomi voisi olla verokohtelultaan houkutteleva maa.

Suomi jatkaa polkemista paikallaan verohelvetissä ja talous näivettyy, mikäli verotuksellemme ei haeta uutta suuntaa luoden myönteisempää investointiympäristöä. 

JÄTÄ KOMMENTTI