Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskusta ilmasta käsin

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 15.4.2024

Alavuden kaupunki päätti osallistua Seinäjoen Ammattikorkeakoulun aloituspaikkojen lisäämiseen. Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määrä on Suomen alhaisimpia, ja sen vuoksi Etelä-Pohjanmaalta lähtee muita maakuntia enemmän nuoria muualle Suomeen. Etelä-Pohjanmaan kunnille on esitetty monikanavaista rahoitusmallia, jossa opetus- ja kulttuuriministeriön kertaluontoista aloituspaikkarahaa vivutetaan pysyviin aloituspaikkalisäyksiin. Rahoitusmallissa osallistujia ovat ammattikorkeakoulun lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto, elinkeinoelämä ja kunnat.

Kaupunginhallitus myönsi vuosittaiset avustukset Taito Etelä-Pohjanmaa ry:lle (Oura) ja Viisiokuntien mielenterveysyhdistys ry:lle (Kuustupa). Lisäksi valtuusto on myöntänyt määräaikaisen avustuksen Alavuden lentokenttäsäätiölle vuosille 2021-2025. Muut avustukset kuuluvat elinvoimalautakunnan päätettäviin.

Kaupunginhallitus päätti hankkia maa-alueen Tusan alueelta ja hyväksyi Alavuden kaupungin ja Liisa Haverin kuolinpesän välisen kauppakirjan. Kaupan kohteena oleva maa-alue rajoittuu osin Alavudenjärveen sekä osittain Tusantien itäpuolelle. Maa-alue sisältää asemakaavan mukaista puistoaluetta sekä kaavoittamatonta maa- ja metsätalousaluetta sekä asuinrakennuksen talousrakennuksineen. Kaupalla varmistetaan hyvällä sijainnilla oleva raakamaavaranto tulevaisuuden kaavoittamisen ja rakentamisen piiriin.

Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin työkyvyn tukemisen mallin. Työkyvyn tukeminen on nykyisin osa työnantajan lakisääteisiä velvotteita. Kaupunki on valmistellut mallin yhteistyössä työterveyshuollon yhteistoimintaryhmän ja työsuojelutoimikunnan sekä muiden henkilöstön edustajien kanssa. 

JÄTÄ KOMMENTTI