Katja Urrila luotsaa Mikrosta Milliin –yrityskehityshanketta

0

Alavuden ja Kuortaneen alueen yrityksien kasvun ja kehittämisen tueksi on käynnistynyt Mikrosta Milliin – yrityskehityshanke, jonka projektipäällikkönä 3.1.2022 aloitti Katja Urrila.

Vuoden kestävässä koordinointihankkeessa kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia mikro- ja pienyritysten liiketoiminnan suunnitelmallisuuden ja yritystalouden osaamisen lisäämiseksi hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Suunnitelmallisuuteen opastaminen parantaa yritysten valmiuksia hakea yrityksen kehittämiseen julkisia avustuksia tai valmistautua omistajan- tai sukupolvenvaihdokseen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset verkottuvat, saavat vertaistukea ja kehittävät yritysten välisiä suhteita.

Hankkeen puitteissa järjestetään infotilaisuuksia yrittäjien tarpeisiin perustuvista asioista. Infotilaisuuksien jälkeen tarvittaessa opastetaan yrittäjät asiantuntijoiden palvelujen piiriin päivittämään ja hienosäätämään liiketoimintasuunnitelmaansa.

Erityishuomion hankkeessa saavat turvealan yrittäjät, joiden toimintaedellytykset ovat heikentyneet päästövähennysvaatimuksista johtuen. Hankkeen toimet kohdistuvat Alavuden kaupungin ja Kuortaneen kunnan alueella toimiviin yrityksiin. Hankkeen rahoittajina ovat Leader Kuudestaan ry, Kuortaneen kunta, Alavuden Kehitys Oy sekä Töysän ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiöt.

Projektipäällikkö Urrilalla on monipuolinen kokemus yritystoiminnasta; hän on toiminut yrittäjänä omassa palvelualan yrityksessään sekä yritysneuvonnan erilaisissa tehtävissä.

”Ymmärrän pienyrittäjän huolia ja haasteita. Kehittyminen on kuitenkin tärkeää pienellekin yrittäjälle. Haluan olla yrittäjien tukena ja auttaa heitä näkemään liiketoiminnassaan kehittymisen mahdollisuuksia”, Katja Urrila toteaa uudesta työstään.

Projektipäällikön toimisto sijaitsee Alavus Fasadin toisessa kerroksessa Alavuden Kehityksen toimitiloissa. Lisäksi hän toimii osan ajasta Kuortaneella.

Alavuden Kehitys Oy:n yritysasiantuntija Mauri Haapasaari ja Kuortaneen kunnan elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi ovat tyytyväisiä hankkeen käynnistymiseen. Projektipäällikkö tuo lisäkapasiteettia yrityspalveluiden ja yritysten väliseen yhteydenpitoon ja auttaa suuntamaan palveluita laajemmalle joukolle yrittäjiä.

”Kannustamme yrittäjiä rohkeasti mukaan Mikrosta Milliin -hankkeen toimiin. Projektipäällikön kautta on saatavissa erinomainen tietämys mm. investointi- ja kehittämisavustuksista. Lisäksi tavoitettavissa on laaja yhteistyöverkosto yhden kontaktin kautta”, toteavat Haapasaari ja Petäjäniemi.


 

JÄTÄ KOMMENTTI