KOLUMNI | Eduskunnan oikeusasiamieheltä… MOITTEITA JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALLE

2
Kuvituskuva
Toimittaja Pentti Hautala

Pentti Hautala

Eduskunnan oikeusasiamiehen, heinäkuun alkupuolella tekemän päätöksen mukaan Järvi-Pohjanmaan perusturva on menetellyt moitittavasti, rajoittaessaan asiakkaan oikeutta henkilökohtaisen avustajaan keväällä 2020. Näin on toimittu, vaikka asiakkaan mahdollisuus osallistua virkistys- ja päivätoimintaan oli turvattu muulla tavoin.

Päätöksessä todetaan muun muassa: ”Järvi-Pohjanmaan perusturvan menetelleen moitittavasti, rajoittaessaan asiakaan oikeutta henkilökohtaisen avustajan keväällä 2020, vaikka asiakkaan mahdollisuus osallistua virkistys -ja päivätoimintaan oli turvattu muulla tavoin”.

Kantelu kohdistui henkilökohtaisen avustajan käyttöä poikkeusolojen aikana. Päätöksen ratkaisijana toimi apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ja esittelijänä, esittelijäneuvos Minna Verronen. Kantelija arvosteli Järvi-Pohjanmaan perusturvan sosiaalijohtajan menettelyä ohjeistaa asumisyksikön henkilökuntaa siten, että asukkaan, jonka edunvalvoja kantelija on, henkilökohtaista avustajaa ei päästetty asumisyksiköön. Avustaja ei saanut osallistua toimintaan myöskään ulkona.

Kantelun mukaan henkilökohtainen avustaja sai luvan tulla asumisyksikön ulkopuoliseen toimintaan, ulkoiluun ensimmäisen kerran vasta 25.5.2020.

Moittiessaan Järvi-Pohjanmaan perusturvan toimintaa oikeusasiamies toteaa muun muassa:

– Tapahtuneen johdosta kiinnitän perusturvan huomiota siihen, että poikkeuksellisten olojen aikana on vammaiselle henkilölle järjestettävä ne palvelut, jotka hänelle on yksilöllisen tarpeen perusteella myönnetty.

– Toiminnasta johtovastuussa olevan henkilön on aina huolehdittava ja varmistuttava siitä, että henkilökunnalle annetut ohjeet ovat lainmukaisia ja että ohjeiden perusteella henkilökunta voi ja osaa toimia lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Eduskunnan oikeusasiamies korostaa päätöksessään lisäksi: -Vammaisten henkilöiden asumisyksikössä tulee koronanepidemian aikana muuttuvissa olosuhteissa yksilöllisesti ja jatkuvasti arvioida, miten ja missä laajuudessa asiakkaan oikeus palveluihin ja yhteydenpitoon on lainmukaisesti toteuttavissa.

Oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa on korostettu, että vammaisten henkilöiden palveluissa ja asumisessa tulee kaikissa olosuhteissa ensisijaisesti turvata jokaisen asukkaan terveys ja turvallisuus. Tästä huolimatta poikkeuksellisissakaan olosuhteissa kuten Covid-19, asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksia, kuten yhteydenpitoa ja asukkaiden liikkumista ei voida muuttaa. Tätä ohjeistusta ei voida rajoittaa, eikä ohittaa,  ilman laissa, kuten tartuntatauti- tai kehitysvammalaissa on säädetty.


 

 

 

Korona-kartta 700x

2 KOMMENTTIA

  1. Otapa Matti tarkemmin selvää, mistä tässä on kysymys. Järviseudun perusturva hoitaa asiansa hyvin. Taustalla on yksi ja ainoa henkilö, joka valittaa kaikesta mahdollisesta

  2. Kiittämisen arvoinen juttu taas Hautalan Pentiltä ja kiittää sopii myöskin kiinnostavammaksi ja luotettavaksi kehittyneelle medialle. Muille jpnewsin puuhaihmisille, kun tällaisetkin hommat vammaisista tuodaan julkisuuteen. Taitaakin olla ainoa puolueeton ja kansanomainen media, josta on luettavissa nykyajan elämänmenoa monipuolisesti. Niin uutisia, paljastuksia, luonnon elämää ja paljon muuta.
    Erittäin hyvää jatkoa ”valitsemallanne tiellä”!
    Masa Kokkolassa

Vastaa käyttäjälle Mats Matsonni Peruuta kommentointi