KOLUMNI | Miksi Töysä menetti naisvaltuutettunsa?

0

PENTTI HAUTALA

Kun avasin iäkkäimpänä valtuutettuna äskettäin Alavuden kaupunginvaltuuston kokouksen, käsittelin muun muassa käytyjä vaaleja.

Toimittaja Pentti Hautala

– Siitäkin huolimatta, että olin Töysän ehdokkaista kuntavaaleissa ylivoimainen ääniharava ihmettelen kokouksen avaussanoissani muun muassa töysäläisten ja alavutelaisten äänestämisen laiskuutta. Ensinnäkin paheksuin sitä, että vain 50,6 prosenttia Töysän asukkaista vaivautui käyttämään kansalaisvelvollisuuttaan, Ja koko Alavuden lukukin jäi 53,9 prosenttiin.

Töysäläiset käyttäytyivät yllättävällä tavalla nyt kuntavaaleissa. Kysyä sopiikin, kokevatko töysäläiset eräänlaista alistumista? Järkevämpää olisi ollut rientää entistä aktiivisemmin ainakin kuntavaaleissa äänestämään kylän ehdokkaita. Ihmettelinkin sanoissani erityisesti sellaista, kun töysäläisistä peräti  420 äänesti Alavuden ”pääkaupungin” ehdokasta. Näin siitäkin huolimatta, että Töysän-kyliltä oli runsaasti hyviä ehdokkaita. Eri-ikäisiä naisia ja miehiä.

Nostin kokouksen avauksessa esiin myöskin seikan, joka on yleisesti jätetty, tai haluttu jättää julkisuudessa huomioimatta. Töysäläisten äänestyskäyttäytymisestä johtuen, ei kaupunginvaltuustoon päässyt nyt ainoatakaan Töysänkylän naista! Edelliseen valtuustoon Töysän äänestysalueelta pääsi viisi (5) naista ja hallituksessakin heitä oli yksi. Kaksi naisvaltuutetuista ei ollut enää ehdollakaan, mutta kolmen entisen saamat äänet eivät riittäneet valintaan asti.

Edellisessä valtuustossa oli töysäläisiä 11. Nyt meitä on vain kuusi (6) miestä. Viime vaalikauden hallitukseen valittiin viisi (5) töysäläistä. Nyt ainoastaan kaksi. Käydyissä kuntavaaleissa töysäläiset ehdokkaat saivat yhteensä vain muutamia kymmeniä ääniä alavutelaisilta. Minun osuus niistä oli hyvä, lähes 40. Olinkin ainoa, jolla valtuustoon olisi riittäneet töysäläisten ja alavutelaisten antamat äänet erikseenkin.

Nyt on naisten ja muidenkin töysäläisten lohdutettava itseään sillä, että onhan Alavuden kaupunginjohtajana sentään osaava ja uuttera nainen, Liisa Heinämäki Töysän Kitulanmeältä. -Luotetaan täydellisesti siihen, että ”Lissu” hoitaa ja valvoo tasapuolisesti kaikkien Alavuden kylien asiat sekä tarpeet. Niin varmasti tapahtuukin.

Töysäläisten naisten ja miestenkin vallan menetys kunnallisessa päätöksenteossa on jopa historiallista. Onhan esimerkiksi tähän saakka naisia ollut aina monta valtuustoissa ja hallituksissa.

Esimerkiksi, Töysän kunta näytti viime vuosisadalla esimerkkiä, kun Aila Mursula toimi pitkään muun muassa valtuuston puheenjohtajana. Tiina Julku, nykyinen Sillanpää oli Töysän kunnan viimeinen- ja kuntaliitoksen jälkeen ensimmäinen, uuden Alavuden kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kun entisen kunnan, nykyisen Alavuden, Töysän kylien asukkaat olisivat äänestäneet aktiivisemmin omiaan, olisi töysäläisiä nyt valtuustossa ja hallituksessa sekä muissa luottamustoimissa paljon useampi. Monetkin ovat jälkipuheissaan maininneet, että on turha äänestää kunnallisvaaleissa, kun viranhaltijat, hallitus ja lautakunnat päättävät kaiken.

Mutta näihin toteamuksiin on todettava: – Vaikka valtuusto on itse päätöksillään antanut valtaansa pois viranhaltijoille ja hallitukselle jne., niin kyllä kokemuksesta voin todeta  – Runsaampi sekä sanavalmis ja rohkea ryhmä päättäjiä saa aina halutessaan paljon aikaan paikkakunnan asukkaiden eduksi. Ainakin se tuo esiin uusia ajatuksia ja nostaa esiin kylän  – tässä tapauksessa, entisen Töysän kunnan tarpeita.

Toivoa sopiikin, että seuraavissa kuntavaaleissa ajatellaan tarkemmin ja laajemmin asioita…Sitä, että ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI