KOLUMNI | UUDISTUS-, TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSOHJELMA

0
"Kuusiolinnan alueella on jo nyt käytössä laajasti toimintamalleja, joissa hyödynnetään etälääkärin tai -hoitajan vastaanottoa"

Juha Viitasaari

Juha Viitasaari

Hyvinvointialueen UTV-ohjelma on se, missä tehdään isot päätökset palveluverkosta. UTV-ohjelmasta on hyvä huomioida, että Kuusiolinna ei ole ollut sen suunnittelussa mukana, vaan suunnitelma on toteutettu osana hyvinvointialueen prosesseja. Toki jo palvelusopimuksemme velvoittaa toteuttamaan sote-järjestämislain mukaista hyvinvointialueen ohjausta ja tilaajan päätöksiä esimerkiksi palvelu-verkosta ja palveluiden saatavuudesta, kuten palvelukriteereistä, alueella.

Todennäköisesti siis asiaa käsitellään myös Kuusiolinnan sopimusta koskevissa jatkoneuvotteluissa ja toki muussakin muutosten toimeenpanoon liittyvässä yhteistyössä loppuvuoden aikana.

Lähtökohtaisesti UTV-ohjelma ehtii jo ainakin aluehallituksen ja alustavien suunnitelmien mukaan myös aluevaltuuston käsittelyyn samaan aikaan, kun Kuusiolinnan neuvottelut jatkuvat. UTV-ohjelmaa on tarkoitus käsitellä aluehallituksessa 26.9. Päätöksiä siitä, lähteekö hyvinvointialue purkamaan Kuusiolinnan sopimusta kesken sopimuskauden vuoden 2025 vuoden loppuun, tulee tehdä 31.10. mennessä.

UTV-ohjelmassa on määritelty Kuusiokuntienkin alueelle toimenpiteitä, kuten terveysasemaverkon ja aukioloaikojen supistamista. Lisäksi suunnitelmissa on muun muassa osastopaikkojen ja ympärivuorokautisen asumisen paikkojen vähentämistä koko maakunnassa, mikä vaikuttaa myös Kuusiokuntiin. Koska asia on päätöksenteossa hyvinvointialueella, en kommentoi niitä tai niiden vaikutusta Kuusiokuntiin laajemmin tässä vaiheessa.

Fysioterapian suoravastaanottoa on kehitetty Kuusiolinnassa jo, kuten UTV-ohjelma esittää.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiivista on kuitenkin huomata, että olemme Kuusiolinnassa toteuttaneet monia palveluita ja toimintamalleja, joita hyvinvointialue on kehittämässä varmistamaan palveluiden saatavuutta toimipisteiden vähentyessä. Kuusiolinnassa toimii jo esimerkiksi digitaalisia palveluita, kuten etälääkäreitä eri palveluissa ja kaikille kuntalaisille ilmainen mobiilisovellus, joka on muuttumassa lähiaikoina selainpohjaiseksi Digiterveysasemaksi. Tässä olemme muuta hyvinvointialuetta edellä. Samoin olemme kehittäneet koko toiminta-aikamme vuodesta 2016 monia jalkautuvia, liikkuvia ja kotiin vietäviä palveluita, kuten kotisairaala sekä sosiaalipalveluiden jalkautuvat palvelut esimerkiksi perhetyössä ja mielen terveyspalveluissa. Sikäli meillä on jo valmiutta vastata muutoksiin valmiilla toimintamalleilla, millaisina muutossuunnitelmat päätöksenteosta tulevatkin ulos.

Suvanto caren asiakkaiden yhteydenpitoon tarkoitettua etälaitteistoa on käytetty 1,5 vuotta.

 

 

 

 

 

 

Olemme kaikkiaankin toteuttaneet sote-integraatiota Kuusiokuntien tasolla vuosia ja sikäli monet nyt hyvinvointialueen haasteena olevat näkökohdat ovat meille tuttuja ja olemme löytäneet niihin ratkaisuja. Sitä kautta olemme myös kyenneet hillitsemään kulukasvua. Erityisen tärkeää on kokonaiskuvan ja toiminnan vaikuttavuuden tarkastelu ja sillä on merkittävä vaikutus niin taloudellisesta kuin myös inhimillisestä näkökulmasta. Tätä osaoptimoinnin vähentämistä hyvinvointialuekin on nostanut UTV-ohjelman yhteydessä esille.

Tämän jo tehdyn työn, jo käyttöönotettujen toimintamallien ja ketteryytemme ansiosta uskallan todeta, että alavutelaisilla, kuortanelaisilla, soinilaisilla ja ähtäriläisillä olisi Kuusiolinnan tuottamana jatkossakin toimivat palvelut, vaikka UTV-ohjelma toisi muutoksia.

Olemme myös innokkaita auttamaan muuta hyvinvointialuetta ratkomaan muutoksen tuomia tarpeita ja kehittämään kokemuksemme avulla toimintamalleja. Toivotaan siis tästäkin näkökulmasta, että löydämme Kuusiolinnan ja HyvaEP:n välille ratkaisut yhteistyön jatkamiseen pikemmin kuin jo toimivien palveluiden ja toimintamallien purkamiseen. Tarvevakioitujen kulujen perusteella Kuusiolinnan sopimus ei kuitenkaan ole maan keskiarvoa kalliimpi, kun huomioidaan kokonaiskuva. Sikälikin pystyisimme myös jatkossa varmistamaan, että hyvinvointialue saa meistä tukea kustannuskasvun hillitsemisessä ja talouden tasapainon löytämisessä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI