Kotimaista kalaa ja elämyksiä lähivesiltä kuluttajille!

0

Kuha-Suomen Kalaleader tuo uutta virtaa Lappajärven, Ähtärin, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kalatalouden kehittämiseen.

Paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, miten oman seudun kalataloutta tulisi kehittää ja millaisiin kehittämishankkeisiin varoja tulisi kohdentaa. Kalaleaderit eli kalatalouden toimintaryhmät edistävät kalatalouden elinkeinoja alhaalta ylös-periaatteen mukaisesti.

Kalatalouden toimintaryhmien tehtävät on määritelty EU-lainsäädännössä ja Suomen toimintaohjelmassa. Vastaavia ryhmiä on Euroopassa noin 250 kappaletta. Toimintaryhmien julkinen rahoitus tulee Euroopan Meri-, kalatalous ja vesiviljelyrahastosta, valtiolta ja kunnilta. Tarkoituksena on rahoittaa pienimuotoisia paikallisia kehittämishankkeita. Suomessa ensimmäiset ryhmät ovat toimineet vuodesta 2008 lähtien ja niitä on Suomessa uuden ohjelmakauden myötä nyt 11 kappaletta – toimialueellamme ei ole aikaisemmin ollut omaa ryhmää – ennen kuin nyt!

Maaseudun Leader-ryhmä Kantri ry muodostaa yhdessä seitsemän muun Leader-ryhmän, Pirkan Helmi, Joutsenten reitti, Aisapari, Pohjois-Satakunta, PoKo, Kuudestaan ja Linnaseutu kanssa uuden Kuha-Suomen Kalaleaderin.

Toimialueelta on koostettu 12 jäseninen kalatalousryhmä, jossa on monipuolinen edustus julkiselta taholta, yrityksistä, yhteisöistä sekä yksittäisistä toimijoista. Ryhmä käsittelee ja valitsee rahoitettavat hankkeet Kuha-Suomen Kalaleaderin ”Järvestä lautaselle”-strategian tavoitteiden ja julkisten valintakriteerien mukaisesti.

Uunituoreen kalaleaderin tukena on 12 jäseninen kalatalousryhmä, jossa on monipuolinen edustus julkiselta taholta, yrityksistä, yhteisöistä sekä yksittäisistä toimijoista. Ryhmä käsittelee ja valitsee rahoitettavat hankkeet Kuha-Suomen Kalaleaderin strategian tavoitteiden ja julkisten valintakriteerien mukaisesti. Varsinaisen virallisen hankepäätöksen tekee viranomainen. Kalatalousaktivaattorin tehtävänä on ohjeistaa hakijoita hakemusten valmistelussa ja esitellä hankkeet kalatalousryhmälle, mutta tehtävään kuuluu myös hankeideoiden kartoittaminen alueilla, uusien yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista, verkoston rakentamista sekä viestintää.

”Järvestä lautaselle”-strategian keihäänkärjet ovat lähikalan, kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun edistämisessä. Strategiaan ja Kalatalousryhmään voi tutustua osoitteessa www.kuha-suomi.fi . Euroopan Meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta voi lukea lisää osoitteessa www.merijakalatalous.fi


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI