Kuntalaiskysely mahdollisista tuulivoima- ja voimajohtoalueista

0

Alajärven tekninen lautakunta on päättänyt kysyä alueen asukkailta, yrittäjiltä ja muilta toimijoilta mielipidettä mahdollisista uusista tuulivoima-alueista sekä Möksyn muuntoasemalle suunnitelluista uusista voimajohtoreiteistä. Kysely on avoinna 31.1. – 13.2.2022.


Kyselyyn voi vastata seuraavan linkin kautta
https://new.maptionnaire.com/q/3tp6yfz94h3a. Kysely löytyy myös Alajärven kaupungin somekanavista
sekä kaupungin kotisivuilta Ajankohtaista-osiosta www.alajarvi.fi/ajankohtaista.

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen hen-
kilöön. Kyselyyn vastaamalla osallistut Alajärven tuulivoima-alueiden ja voimalinjojen
suunnitteluun. Kuntalaiskyselystä saatuja mielipiteitä käytetään apuna asioiden val-
mistelutyössä.

Alajärven kaupungin alueelle suunnitellaan uusia eri toimijoiden tuulivoima-alueita
sekä kokonaan uutta päävoimajohtokäytävää Kalajoelta Alajärven Möksyn sähköase-
malle (väli Jylkkä Alajärvi).

Voimajohdinalueet käsittävät pääosin kaksi rinnakkaista 400:n sekä yhden 110 kilovol-
tin voimajohtoa, jotka on suunniteltu kokonaan uuteen maastokäytävään. Maastokäy-
tävän leveys on perusratkaisussa 96 metriä ja voimajohtoreitin ylimmät osat ulottuvat
keskimäärin 3537 metrin korkeudelle.

Hanke on parhaillaan ympäristövaikutusten ohjelmavaiheessa (YVA). Kaupungin tekninen lautakunta on esittänyt haastavien vaihtoehtolinjausten paikalle kokonaan uutta linjausta Möksystä pohjoiseen. Sitä esitetään kulkevaksi nykyisen voimajohtolinjan vieressä, Möksyn sähköasemalta pohjoiseen ja erkaantuen johdinalueesta kohti Vimpeliä tai pohjoista vasta sitten, kun se ei muun muassa riko kyläasutusta.


Alajärven alueen suuria tuulivoima-alueita suunnitellaan uudessa, juuri käynnisty-
neessä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa sekä pienempiä hankkeita hanketoimi-
joiden kautta yksittäisinä tuulivoimapuistoalueina. Tällä hetkellä on esiintynyt kiinnos-
tusta yhdeksälle mahdollisesti uudelle tuulivoima-alueelle. Alueet sijaitsevat ympäri
Alajärveä.

Toivomme runsasta palautetta!


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI