KUNTAVAALIT ANALYYSI | Ehdokasmäärä kääntyi nousuun – naisten ja nuorten osuudet laskivat

0

Kesäkuun 2021 kuntavaaleissa on yhteensä 35 627 ehdokasta. Ehdokkaiden määrä kasvoi edellisistä vaaleista hieman yli 2000 ehdokkaalla.

Edellisiin vaaleihin verrattuna sekä nuorten ehdokkaiden että naisten määrä laski. Tämä käy ilmi Kuntaliiton tekemästä ehdokasanalyysista.

– Edellisen kerran ehdokasmäärä on kasvanut vuoden 2004 vaaleissa. Tämän vuoden osalta merkittävin selittävä tekijä ehdokasmäärän nousuun on perussuomalaisten vahva kasvu, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Näissä vaaleissa ehdokkaita on 4,0 yhtä valtuustopaikkaa kohden. Viime vaaleissa luku oli 3,7.

Kuntakohtaiset erot ehdokkaiden määrissä ovat suuria. Helsingissä valtuustopaikkaa kohden on 14 ehdokasta, kun taas Merijärven kunnassa luvun ollessa 1,4 lähes jokainen ehdokas saa valtuustopaikan.

Suurista puolueista Perussuomalaiset kasvattivat ehdokasmääräänsä ylivoimaisesti eniten (+55 %) viime vaaleihin verrattuna. Ehdokasmäärän pientä kasvua on havaittavissa myös vihreillä (+7,8 %), Kokoomuksella (+4,7 %) ja RKP:lla (+ 4,6 %). Sen sijaan puolueista ehdokasmäärää tiputtivat SDP (-8,3 %) ja Keskusta (-7,9 %).

Näissä kuntavaaleissa on ehdolla ennätyksellinen määrä kansanedustajia, yhteensä 176. Edellisissä vaaleissa vastaava luku oli 162.

Kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä pysyy korkeana

Kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 50 vuotta. Ehdokkaiden keski-ikä nousi edellisistä vaaleista kuudella kuukaudella.

Kuntavaaliehdokkaista 222 on 18-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita ehdokkaista on 8,5 %, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä vaaleissa.

Neljässä kunnassa (Enonkoski, Kannonkoski, Lappajärvi ja Rautjärvi) ei ole yhtään alle 30-vuotiasta ehdokkaana.

Yli 64-vuotiaita ehdokkaista on 17,9 %. Yli 64-vuotiaat ovat kasvattaneet osuuttaan jokaisissa vaaleissa vuodesta 1996 lähtien. Vanhin kuntavaaliehdokas on 94-vuotias.

Naisten osuus suurin vihreillä, pienin Perussuomalaisilla 

Naisten osuus ehdokkaista on 39,7 %. Vähennystä edellisiin vaaleihin tuli 0,2 prosenttiyksikköä.

Vakiintuneista puolueista vihreillä naisehdokkaiden osuus on selvästi suurin, 60 %. Perussuomalaisten ehdokkaista 21,5 % on naisia.


 

JÄTÄ KOMMENTTI