Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä 3.5.

SARVINEVAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA, ENINTÄÄN 8 KPL 4.0-5.0 TUULIVOIMALAA TAI 30 MWTUULIPUISTO /HYVÄKSYMINEN

Ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa:
– Käynnistetään oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen Sarvinevan tuulivoima-alueelle.
– Suunnittelualueen tarkka raja määräytyy osayleiskaavan laadinnan yhteydessä.
JL Wind Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista.
– Mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, Kuortaneen kunta ei ole velvollinen korvaamaan kaavoituksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia tai muita hankkeen johdosta syntyneitä kuluja JL Wind Oy:lle.
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää perustelunaan todeta päätöksensä olevan valtuuston aikaisemmin (23.3.2016) hyväksymän maankäyttöpoliittisen periaatelinjauksen mukainen.
Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen esitti, että kaavoitusta ei käynnistetä. Lampisen esitystä ei kannatettu.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.
Tauno Lampinen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

VIESTINNÄN LINJAUKSET 2021-2025

Viestintäkoordinaattori Viestinnän linjaukset 2021-2025 on käsitelty lautakunnissa kevään aikana ja kommentit on huomioitu linjapaperissa. Viestinnän koulutustarpeet tullaan huomioimaan uuden linjapaperin myötä kunnan toiminnassa.

Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, se päättää hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Kuortaneen kunnan Viestinnän linjauksiksi 2021 – 2025.
Ehdotus hyväksyttiin

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN / BUSINESS FINLANDIN ALVARIN UUDELLE KOULULLE MYÖNTÄMÄN ENERGIATUEN VASTAANOTTAMINEN
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
1) että Business Finlandin myöntämä avustus otetaan vastaan ja aurinkosähköjärjestelmä toteutetaan uudelle alakoululle, ja
2) myöntää talousarvion 2021 investointiosan kohtaan Uusi koulu Alvarin tilalle lisäyksenä 29 235 euron suuruisen menomäärärahan ja 5 847 euron suuruisen tulomäärärahan.
Ehdotus hyväksyttiin

KUNNAN ESITYS KUORTANEEN VANHUSTENKOTI R.Y.:N HALLITUKSEEN VALITTAVASTA JÄSENESTÄ

Kuortaneen kunnan edustajana yhdistyksen hallituksessa on toiminut
hallintojohtaja Jaana Salo, joka on tällä kerralla erovuorossa.
Kunnanhallitus päätti esittää Kuortaneen Vanhustenkoti r.y.:n hallitukseen
valittavaksi hallintojohtaja Jaana Salo.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA

Omistajat esittävät vuoden 2021 yhtiökokouksessa koko hallitus ja
puheenjohtajisto valittavaksi uudelleen seuraavalle kaudelle.
– Kunnallisvaalituloksen ja edustajapaikkakysymysten ratkettua pidetään
ylimääräinen yhtiökokous syksyllä 2021. Ylimääräinen yhtiökokous erottaa hallituksen ja puheenjohtajiston, sekä nimittää uuden hallituksen ja puheenjohtajiston osakkeenomistajien esittämistä henkilöistä
toimikauden loppuun saakka 2023 ensimmäisen yhtiökokouksen päättymiseen
asti.

Kunnanhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Ehdotus hyväksyttiin
Jukka Rantanen, Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoitti
esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI