Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä (lyhyesti) kokouksesta 2.10.

Valtuustossa tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo
Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston päätökset 28.8.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa eivätkä ole muuten lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön.

Ehdotus hyväksyttiin

Perussopimus: Kuntayhtymä Kymppi

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1. hyväksyy Kuntayhtymä Kympin perussopimuksen ja esittää sitä hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle ja
2. hyväksyy, että valmistelujohtajan rekrytointi aloitetaan valmistelutyöryhmän
toimesta sen jälkeen, kun kunnan- ja kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet perussopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Järjestämissuunnitelma, Kympin työllisyysalue

Esittelijä Kunnanjohtaja 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Kympin työllisyysalueen
järjestämissuunnitelman ja esittää sitä hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lukion laajentamisen hankesuunnitelma

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstiin sisältyvän lukion laajentamisen hankesuunnitelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivistoa kuultiin asiantuntijana tämä pykälän käsittelyn aluksi.

Riskien hallinta ja raportointi

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee esittelytekstiin sisältyvän ja liitteenä olevan riskitaulukon riskien arvioinnin tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee esittelytekstiin sisällytetyt vastaukset tiedoksi
2) antaa vastaukset tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Seppo Palomäki, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tarjous kuntastrategian väliarvioinnista

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy MDI:n tarjouksen kuntastrategian väliarvioinnista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Täyttölupapyyntö tilapalveluun

Kunnan palveluntyöntekijöiltä ja siistijöiltä on saapunut kuntaan asiaa koskien 27.9.2023 päivätty adressi / vetoomus, joka esitellään kunnanhallituksen kokouksessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) merkitsee edellä olevan adressin / vetoomuksen tiedoksi
2) myöntää teknisen lautakunnan anoman kokoaikaisen palvelutyöntekijän
täyttöluvan 1.12.2023 lukien.
Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:
Kunnanhallitus
1) merkitsee edellä mainitun adressin / vetoomuksen tiedoksi
2) palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa muuttaman
päätösehdotuksen kunnanhallituksen päätökseksi.

Investointikohde Kortesmäentien alikulun tien ja kuivatuksen parantaminen

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kortesmäentien alikulkusillan alustan tieosan ja sv-viemärin parantaminen -kohdetta koskeva rakentaminen käsitellään talousarvion 2024 investointisuunnitelmien yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Kuortaneen kunnan puolesta valtakunnallisen liikennejärjestelmän arviointiohjelmasta (koskien lausuntopyynnön kohtia 1-3), ettei sillä ole siihen huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI