Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 22.4.

Alvarin koulun piha-alue/ Valtuustoaloite

Valmistelija Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Asian palauduttua teknisen lautakunnan valmisteluun aluesuunnitelmaa on muutettu huomioiden lautakunnan aiemmin esille tuomat tarkennukset sekä salibandyalueen mahdollisuus. Suunnitelma voidaan katsoa näin ollen valmistuneeksi. Tarvittaessa siihen sisältyviin konkreettisiin hankkeisiin voidaan kuitenkin käytännössä tehdä pienimuotoisia poikkeuksia aluesuunnitelmaan nähden, kun kohdekohtaisia suunnitelmia laaditaan.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

1) hyväksyy ohjeellisena liitteen mukaisen lopullisen aluesuunnitelman

2) toteaa, että suunnitelman yksittäisten kohteiden mahdollisesta toteuttamisesta päätetään erikseen (pois lukien Alvarin liikenteen kehittäminen)

3) päättää, että suunnitelman yksittäisiin kohteisiin hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta mahdollisuuksien mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2024

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %. Talousarvio on toteutunut pääosin ennakoidusti. Tuotot kertyvät vuosittain takapainotteisesti ja vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen kertymä on 20,4 %. (v. 2023 23,8 %) Kertymän epätasaisuuteen vaikuttaa laskutuslajien erilaiset laskutusrytmit.

Toimintakulut ovat toteutuneet 24 %:sti (vuotta aiemmin, 22,7 %).

Verotulojen kertymä (24,8 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on toteutunut lähes budjetoidusti. Valtionosuuksien toteutuma oli tarkastelujaksolta (25,4 %)

Tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Asunnot ja Kuortaneen Yritystilojen selvitykset talousarvion toteutumisesta on annettu kunnanhallitukselle tiedoksi ajalta 1.1.- 31.3.2024.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 31.3.2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen ravitsemusterveyden edistämisen verkostoon

Valmistelija Kunnanjohtaja

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on viime syksystä alkaen toiminut alueellinen ravitsemusterveyden edistämisen verkosto. Verkosto koostuu kuntien, hyvinvointialueen, oppilaitosten, yhdistysten ja yritysten nimeämistä jäsenistä. Verkoston perustaminen on hyväksytty Yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa 23.2.2023 osana alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita. Ravitsemusterveyden edistämisen verkoston tavoitteena on edistää alueen asukkaiden ravitsemusterveyttä mm. lisäämällä moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista, jakamalla ideoita ja työkaluja, tarjoamalla tietoa ja koulutusta sekä vahvistamalla myönteistä ravitsemusviestintää ja lisäämällä ravitsemuksen arvostusta.

Kuortaneen kunnalla ei ole vielä ollut jäsentä ja varajäsentä verkostossa. Hyvinvointialue pyytää tekemään nimeämiset toivoen, että verkoston jäsenet edustaisivat esim. kunnan

– hyte-toimijoita

– kuntapäättäjiä

– liikuntatoimea

– opetustoimea

– ruokapalveluita.

Erityisesti opetustoimen edustajia kaivattaisiin mukaan ravitsemusterveyden edistämisen verkostoon. Seuraavan kerran ravitsemusterveyden edistämisen verkosto kokoontuu 14.11.2024 klo 13-15. Verkosto kokoontuu kahdesti vuodessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää jäsenen ja varajäsenen ravitsemusterveyden edistämisen verkostoon.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi ravitsemusterveyden edistämisen verkostoon jäseneksi ruokapalvelupäällikkö Miia Hannukselan ja varajäseneksi liikuntasihteeri Liisa Reinolan

Hyväksyttiin

Kiinteistö Oy Kuortaneen Jäähalli, Kuortaneen Areena Oy, Kiinteistö Oy Kuortaneen Liikuntahotelli, Kuortaneen Uintikeskus Oy: n yhtiökokousedustajia kunnanhallitus evästää yhtiökokousedustajaa tulevaa yhtiökokousta varten.

Lisäksi kunnanhallitus nimesi Alpo Santasen edustajaksi Kuortaneen Vanhustenkoti ry:n vuosikokoukseen ja evästi häntä yhdistyksen vuosikokoukseen.

Kunnanviraston pitäminen suljettuna pe 10.5. ja 1.-28.7.2024

Valmistelija Hallintojohtaja

Monissa kunnissa käytännöksi on muodostunut, että kunnanvirastot ovat suljettuina heinä-elokuun aikana kahdesta neljään viikkoa. Kuortaneella kunnanvirasto on viime vuosina ollut suljettuna neljä viikkoa heinäkuussa. Vuosilomia keskitetään sulkemisaikaan ja sen molemmin puolin. Tarvittavat päivystykset voidaan hoitaa muita tiloja ja suoria puhelinyhteyksiä käyttämällä. Lähinnä kyseeseen tulevat rakennustarkastajan päivystykset. Myös sulkuaikaan osuviin Kuortaneen Kuhinoihin on varauduttu.

Kesäsulun lisäksi on tarkoituksenmukaista pitää kunnanvirasto kiinni helatorstain jälkeisinä päivänä, perjantaina 10.5.2024

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 10.5. ja 1.- 28.7.2024

Kunnanhallitus päättää määrätä, että vuosilomia keskitetään edellä mainitulle ajankohdalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 

JÄTÄ KOMMENTTI