Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallitus päätti Teams-kokouksessaan 22.3. muun muassa seuraavaa:

KIINTEISTÖ OY KUORTANEEN JÄÄHALLIA KOSKEVAT OSAKASSOPIMUS, VUOKRASOPIMUS JA MAANVUOKRASOPIMUS
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä olevan osakassopimusluonnoksen liitteineen Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön väliseksi, Kiinteistö Oy Kuortaneen Jäähallia koskevaksi osakassopimukseksi.
Hyväksyttiin
Lisäksi kunnanhallitus päätti korjata vuokrasopimuksen kohdan 3.6 viimeisen kappaleen muotoon; Mikäli rakennus tuhoutuu vahinkotapahtumassa vain osittain, vakuutuskorvaus käytetään ensisijaisesti rakennuksen kunnostamiseen.
Annu Ridanpää-Taittonen, Urheiluopiston työntekijänä ja Ilpo Koivisto Urheiluopistosäätiön hallituksen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

PUHELINETUKÄYTÄNTÖ KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLÄ
Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset. Mikäli palkansaaja soittaa yksityispuheluja ja työnantaja maksaa myös ne, palkansaaja saa työnantajalta verotettavaa puhelinetua. Tällä hetkellä Kuortaneen kunnassa puhelinetukäytäntö on kunnanjohtajalla. Kunnassa on suunniteltu edun käyttöönoton laajentamista niille työntekijöille, jotka vapaa-aikanaan hoitavat tehtävänkuvastaan johtuen työasioita. Tällaisina on tunnistettu kunnan johtoryhmän jäsenten ohella ainakin viestintäkoordinaattori, kiinteistöpäällikkö, ympäristöpäällikkö, palvelupäällikkö sekä sivistystoimialalla koulutuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen sijaistyövoimaa järjestävät henkilöt. Matkapuhelinedun käyttöönottaminen pohjautuisi kunkin henkilön kohdalla vapaaehtoisuuteen. Puhelinedun käyttöönottaminen henkilöillä, joiden osalta se työtehtäviensä kannalta on perusteltua ja joilla halukkuus käyttöönottoon on, ei toisi lisäkustannuksia kunnalle. Kunnan matkapuhelinliittymätoimittaja on vaihtumassa, ja liittymät tulevat todennäköisesti olemaan pakettiratkaisuja, joissa matkapuhelimen käyttö puhelujen, viestien tai internetin käytön osalta on rajatonta. Jo nykyiselläänkin rajaton vaihtoehto on ollut käytössä tarpeen vaatiessa.
Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunnassa voidaan ottaa käyttöön mahdollisuus puhelinetukäytäntöön niiden työtekijöiden osalta, joille se kunnanjohtajan harkinnan ja päätöksenteon perusteella on tarkoituksenmukaista. Siirtyminen puhelinetukäytäntöön edellyttää matkapuhelinliittymien osalta siirtymisen edellä kuvattuun niin sanottuun rajattomaan pakettiratkaisu-malliin.
Hyväksyttiin

LAUSUNTO SOPIMUKSEN YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA PÄIVITTÄMISESTÄ
Ilmajoen kunnanhallitus on pyytänyt jätelautakunnan muilta jäsenkunnilta lausuntoa sopimuksen yhteisestä jätelautakunnasta päivittämisestä. Lausunto pyydetään antamaan toukokuun 2021 loppuun mennessä. Lakeuden jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen kahdeksan kunnan/kaupungin (Alavus, Ilmajoki, Kuortane, Kurikka, Kihniö, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri) yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Vastuukuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi. Kurikan kaupunginvaltuusto on 31.10.2016 päättänyt keskittää Kurikan kaupungin jätehuollon Lakeuden Etappi Oy:lle 1.1.2018 alkaen. Päätös on saanut lainvoiman 28.9.2020 korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä siitä tehdyn valituksen. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että Lakeuden Etappi Oy:n toiminta-alue laajenee Jurvan alueelle. Tämä muutos täytyy huomioida jätelautakuntaa koskevassa kuntien välisessä sopimuksessa, jota on päivitetty vastaamaan muuttunutta tilannetta. Kunnanhallitus päättää hyväksyä lausuntona Kuortaneen kunnan puolesta, ettei sillä ole huomautettavaa Lakeuden jätelautakunnan yhteistoiminta-sopimuksen luonnoksesta. Toiminta-alueen laajennuksen lisäksi muutokset ovat lähinnä teknisiä tarkennuksia.
Hyväksyttiin

TÄYTTÖLUPAPYYNTÖJÄ KUORTANEEN YHTEISKOULUUN JA LUKIOON
Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto anoo seuraavia täyttölupia:
1. Kuortaneen yhteiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka 1.8.2021
alkaen. Virka täytetään nykyisen viranhaltijan ilmoitettua irtisanoutumisestaan. Rahat on
varattu talousarvioon.
2. Yhteiskoulun ja lukion musiikin lehtorin viransijaisuus 1.8.2021-31.7.2022.
Virka täytetään nykyisen viranhaltijan jäädessä lakisääteiselle virkavapaalle. Rahat on varattu talousarvioon. Sijaista valittaessa eduksi voidaan katsoa pätevyys opettaa jotain muuta perusopetuksessa opetettavaa ainetta.
3. Lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin viransijaisuus 1.8.2021-9.2.2022.
Virka täytetään nykyisen viranhaltijan jäädessä lakisääteiselle virkavapaalle. Rahat on varattu talousarvioon.
Kunnanhallitus päättää myöntää anotut täyttöluvat.


 

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI