Kuortaneen kunnanhallituksen päätös

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätös kokouksesta 14.9.

Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu uintikeskuksen rakentamiseen
yhdessä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa kunnan ja Kuortaneen Urheiluopiston väliseen osakassopimukseen sisältyvän, hankkeeseen liittyvän Kuortaneen Uintikeskus Oy:n rahoitusosuutensa mukaisesti (37,5 %)
2) myöntää Kuortaneen kunnan omavelkaiset takaukset Kuortaneen Uintikeskus
Oy:lle yhtiön esittelytekstissä esille tuoduin ehdoin Oma Säästöpankilta ottamalle
10.000.000 euron lainalle sekä Työeläkeyhtiö Elolta ottamalla 5.000.000 euron lainalle
3) päättää, että takaukset koskevat lainojen pääomaa, korkoa, mahdollisia viivästyskuluja ja perimiskuluja sekä muita lainan liitännäiskuluja
4) hyväksyy takausten vastavakuudeksi haettavat kiinnitykset Kuortaneen Uintikeskus Oy:n ja Kuortaneen Urheiluopistosäätiön välillä 19.12.2022 allekirjoitettuun vuokraoikeuteen sekä tontille rakennettavaan rakennukseen pääomaltaan 15.000.000 euroa.
5) korostaa, että hanke vaatii erittäin tarkkaa seurantaa ja toimenpiteitä urakkatarjousten mukaisissa kustannuksissa pysymiseksi.

Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Tauno Lampinen teki seuraavan esityksen:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hanketta ei lähdetä toteuttamaan osoitetuilla kustannusvaikutuksilla kunnan käyttötalouteen, vaan valtuusto pysyy alkuperäisessä päätöksessään. Pasi Honkala kannatti Lampisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys tulee suorittaa äänestys. Hän esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja äänestysjärjestykseksi sitä, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Lampisen esitystä äänestävät EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA ääntä (Juha-Matti Salimäki ja Annie
Laitila) ja 5 EI ääntä (Tauno Lampinen, Antti Yli-Hynnilä, Pasi Honkala, Susanna
Ylikantola ja Virpi Ruismäki).

Päätös: Kunnanhallituksen päätökseksi tuli Tauno Lampisen esitys.

Varapuheenjohtaja Riikka Varila Urheiluopistosäätiön ja Uintikeskus Oy:n
hallituksen jäsenenä, jäsen Eeli Mäki-Mustapää urakkatarjouksen jättäneenä,
kunnanvaltuuston pj. Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopistosäätiön työntekijänä ja
pöytäkirjanpitäjä Jaana Salo Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenenä ilmoittivat
esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.

Varajäseninä tähän asiaan osallistuivat Annie Laitila ja Antti Yli-Hynnilä. Koska puheenjohtaja oli estynyt ja varapuheenjohtaja esteellinen tuli kokoukselle valita tilapäinen puheenjohtaja tähän asiakohtaan. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Susanna Ylikantolan tilapäiseksi puheenjohtajaksi tähän asiakohtaan. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Teemu Puolijoki.


 

JÄTÄ KOMMENTTI