Kuortaneen kunnanhallitus suoritti henkilövalintoja

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.9. seuraavista valinnoista.

KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN YHTEISÖIHIN
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat ja varaedustajat eri yhteisöjen kokouksiin 1.8.2021 alkaneen toimikauden ajaksi. Edellä mainittujen lisäksi osallistutaankunnanhallituksen erillispäätöksellä tai kunnanjohtajan harkinnalla Seinäjoen
Areena Oy:n, Kuortaneen Tennispuisto Oy:n ja Osuuskunta Metsäliiton kokouksiin.
Päätös: Ehdostus hyväksyttiin ja kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edustajat eri
yhteisöihin seuraavasti:

Osakeyhtiöt
Lappavesi Oy
Varsinainen jäsen Varajäsen
Annu Ridanpää-Taittonen Anne Haapa-aho
Visit Lakeus Oy (ent Eteläpohjanmaan
Matkailu Oy)
Varsinainen jäsen Varajäsen
Anne Haapa-aho Nora Pesonen
Foodwest Oy
Varsinainen jäsen Varajäsen
Hanna Yli-Kuha Petra Piironen
Lakeuden Etappi Oy
Varsinainen jäsen Varajäsen
Tauno Lampinen Riikka Varila
Kuortaneen Areena Oy
Varsinainen jäsen Varajäsen
Juha-Matti Salimäki Hallintojohtaja Jaana Salo
Järvinet Oy
Varsinainen jäsen Varajäsen
Jari Kamunen Annu Ridanpää-Taittonen
Kuusiolinna Terveys Oy
Jukka Rantanen

Asunto- ja kiinteistöyhtiöt
As Oy Kuortaneen Mäntyrinne
Varsinainen jäsen Varajäsen
Jaana Salo Jyrki Virtaniemi
Oy As Oy Kuortaneen Kortespuisto
Varsinainen jäsen Varajäsen
Jaana Salo Jyrki Virtaniemi
As Oy Kuortaneen Mäntypolku
Varsinainen jäsen Varajäsen
Jaana Salo Jyrki Virtaniemi
As Oy Kuortaneen Kirkkokangas
Varsinainen jäsen Varajäsen
Hallintojohtaja Jaana Salo Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
As Oy Kuortaneen Koivuhovi
Varsinainen jäsen Varajäsen
Marita Mäki-Kahra Jaana Salo
As Oy Antinrinne
Varsinainen jäsen Varajäsen
Antti Yli-Hynnilä Jaana Salo
Ki Oy Kuortaneen Yritystilat
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Susanna Ylikantola Anne Haapa-aho
Juha-Matti Salimäki Annu Ridanpää-Taittonen
Ki Oy Kuortaneen Vuokratalot
Varsinaiset jäsenet (3)
Anne Haapa-aho
Jukka Rantanen
Juha-Matti Salimäki
Ki Oy Kuortaneen Oivankulma
Varsinainen jäsen Varajäsen
Petra Piironen Eeli Mäki-Mustapää
Ki Oy Kuortaneen Koulumaja
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Sanna Koivisto Johanna Kivimäki
Eeli Mäki-Mustapää Antti Yli-Hynnilä
Ki Oy Kuortaneen Jäähalli
Varsinainen jäsen Varajäsen
Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki Tuija Lindahl
Ki Oy Kuortaneen Liikuntahotelli
Varsinainen jäsen Varajäsen
Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki Tuija Lindahl

Osuuskunnat ja säätiöt
Menkijärven Lentokenttäosuuskunta
Varsinainen jäsen Varajäsen
Seppo Palomäki Pasi Honkala
Alavuden lentokenttäsäätiö
Varsinainen jäsen Varajäsen
Seppo Palomäki Marita Mäki-Kahra
Verkko-osuuskunta Kuuskaista
Varsinainen jäsen Varajäsen
Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki Hallintojohtaja Jaana Salo
Yhdistykset
E-P:n Korkeakouluyhdistys
Varsinainen jäsen Varajäsen
Ulla Siljamäki Seppo Palomäki
Pohjanmaan Pelastusalan liitto
Varsinainen jäsen Varajäsen
Martti Ranta Riikka Varila
Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari
Varsinainen jäsen Varajäsen
Hanna Yli-Kuha Tauno Lampinen
Pohjanmaan vesi- ja ympäristö
Varsinainen jäsen Varajäsen
Jukka Kotola Jari Kamunen

KUORTANEEN KUNNAN ESITYKSET TYTÄRYHTIÖIDEN HALLITUSTEN JÄSENIKSI JA VARAJÄSENIKSI

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita:
1) KiOy Kuortaneen Vuokratalojen hallitukseen puheenjohtajaksi Susanna
Ylikantolan ja jäseniksi Reijo Laitilan ja Tauno Lampisen. (Asukasjäsen valitaan
myöhemmin.) Varajäseniksi valittiin Eeli Mäki-Mustapää ja Sanna Koivisto.
2) KiOy Kuortaneen Koulumajan hallitukseen puheenjohtajaksi Jukka Rantasen ja
jäseniksi Petra Piirosen, Pasi Honkalan ja Juha Virtasen, sekä varajäseniksi Jaana
Salon ja Petri Stevanderin.
3) KiOy Kuortaneen Yritystilojen hallitukseen puheenjohtajaksi Eeli
Mäki-Mustapään ja jäseniksi Rauno Laitilan, Tauno Lampisen, Martia Mäki-Kahran
ja Martti Rannan.

KUNNAN EDUSTAJA VAALIPIIRIKOHTAISILLE KUNTAPÄIVILLE 5.10.2021

Hallintojohtaja Kuntavaalivuoden syksyllä valitaan Kuntaliiton valtuuskunta, johon kuuluu 76
jäsentä ja 76 varajäsentä. Sekä jäsenistä, että varajäsenistä, 66 valitaan
Kuntaliiton jäsenkunnissa 15.11. – 31.12.2021 toimitettavassa vaalissa.
Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään 5.10.2021 Helsingissä
Paasitornissa tai tarvittaessa vaalilautakunnan päätöksellä etäkokouksena.
Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Edustajien määrä määräytyy kunnan
asukasluvun mukaisesti siten että kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai
vähemmän, valitaan yksi edustaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö.
Varahenkilö osallistuu kokoukseen varsinaisen kokousedustajan ollessa estynyt.
Kuntapäivillä ao vaalipiirin kuntien edustajat nimeävät valtuuskunnan vaaleja
varten vaalipiirin ehdokaslistat.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä 5.10.2021 järjestettäville kuntapäiville Kuortaneen kunnan edustajan ja hänelle varahenkilön.
Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä 5.10.2021 järjestettäville kuntapäiville Kuortaneen
kunnan esutajaksi Annu Ridanpää-Taittosen ja varalle Seppo Palomäen


 

JÄTÄ KOMMENTTI