Kuortaneen kunta suhtautuu myönteisesti aurinkovoiman rakentamiseen

0

Solarigo Systems Oy on hakenut Kuortaneen kunnasta suunnittelutarveratkaisulla lupaa rakennusluvan hakemi-seen Honkisaaren nevan entiselle turvetuotanto-
alueelle aurinkovoimalalle.

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan rakennuslupaa varten Honkisaarennevan aurinkovoimalahankkeesta seuraavaa:

Kunnanhallitus pitää hanketta kannatettavana kehityksenä esimerkiksi vihreän
siirtymän edistämiseksi. Samalla tulee huomioida kunnan ympäristöpäällikön ja
teknisen johtajan suunnittelutarveratkaisua varten antamien lausuntojen
mukaisesti pohjavesialueen läheisyys sekä se, että alueella on käynnissä
tiesuunnitelman laatiminen maantielle 711. Yhtenä mahdollisuutena on
tulevaisuudessa linjata tie hanketta koskevan alueen läpi tai sen läheisyydestä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI