Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen teknisen lautakunnan päätöksiä kokouksesta 28.5.

Yksityistieavustukset vuodelta 2023

Esittelijä: Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää
!) myöntää avustukset yksityisteille liitteenä olevan taulukon mukaisesti siten, että avustusten kokonaismäärä on  5 279€.

2) maksatuksen ehtona on, että tiekunnat ilmoittavat itsensä valtakunnalliseen Digiroad palveluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Rantatien ja Marjuskantien parantaminen vuodelle 2024

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää,
1) että se hyväksyy laaditun katu- ja parantamissuunnitelman.
2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.
3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille
4) että parantamistyöt toteutetaan urakkakilpailutuksen kautta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Harjuntien katusuunnitelmat

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää,
1) että se hyväksyy laaditun katu- ja parantamissuunnitelman ehdotuksena.
2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.
3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.
4) käynnistää markkinavuoropuhelun mahdollisten urakoitsijoiden kanssa oikean toteuttamistavan valitsemiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Keskustien ja Kortesmäentien katusuunnitelmat Alvarin koulun kohdalla

Kunnan talousarviossa vuodelle 2024 sen investointiosassa on varattu määrärahat Alvarin koulun liikennejärjestelmien parantamiseen. Kyseinen parantamissuunnitelma liittyy ns. Hallintokorttelin aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen jokainen kohdekohtainen suunnitelma hyväksytään erikseen. Keskustien ja Kortesmäentien katusuunnitelmat Alvarin koulun kohdalle on laatinut Aluetaito Oy Lapualta.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää,
1) että se hyväksyy laaditun katu- ja parantamissuunnitelman ehdotuksena.                        2) asettaa katusuunnitelmaehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.                        3) että suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille
4) että parantamistyöt toteutetaan urakkakilpailutuksen kautta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lukiorakennuksen laajentamisen luonnospiirustuksien hyväksyminen / Urakoitsijoiden valintaperusteista päättäminen / Kilpailutus ja urakoitsijatilanne

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaisia Insinööritoimisto Eero Kellberg Oy:n laatimia luonnossuunnitelmia lopullisten rakennussuunnitelmien laatimisen pohjaksi lukion laajentamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Teknisen lautakunnan jäsen Ali Abdalla jääväsi itsensä tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi sekä poistui kokoushuoneesta. Tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Nora Pesonen.

Yläkoulun vesikaton muutos / Urakoitsijan valintaperusteesta päättäminen / Kilpailutus ja urakoitsijatilann

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta

1) päättää omalta osaltaan hyväksyä Eero Kellberg Oy:n laatimat luonnossuunnitelmat yhteiskoulun katon muuttamiseksi harjakatoksi

2)   päättää valita tulevan urakoitsijan valintaperusteeksi halvin hinta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI