Kuuden tähden reitistö kuntoon!

0
Kuva: Liisa Heinämäki

Kuuden tähden reitistön ulkoilureitit esiin hankevoimin

 

Emilia Etula

Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoimassa Kuuden tähden reitistö kuntoon! -hankkeessa on kartoitettu alun perin kuuden kunnan alueella kulkeneen yli 400 kilometriä pitkän vaellusreitistön nykytila ja reittien käyttöaste. Tavoitteena on nykyistä kompaktimpi, hyvin ylläpidetty reitistö, joka tarjoaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet ympäri vuoden. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Emilia Etula. Mukana hankkeessa ovat kaikki reitistöalueen paikkakunnat eli Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri sekä Alajärvi Lehtimäen reittien osalta.

Kuuden tähden reitistön kunnostustyössä on kolme kärkeä

Hanketyön ensimmäisessä vaiheessa on luotu yhteydet alueen maanomistajiin ja yhdistyksiin, joiden kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa. Paikalliset seurat ja yhdistykset ovatkin aktiivisesti osallistuneet kunnostettavien reittien suunnitteluun ja yhteistyö reittien kunnostuksessa alkaa kesällä 2021. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki; hyväkuntoiset ja opastetut reitit, luonnon nähtävyydet ja niiden ympärille rakennettavat palvelut palvelevat niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoitakin.

Huhtikuun alussa alkaa Kuuden tähden reitistö –hankeperheen viestintähanke, jossa eri viestintäkanavia hyödyntämällä reitistöstä luodaan tunnettu luontomatkailukohde. Reitistölle luodaan tunnistettava ilme ja mm. verkkosivut, jotta reittejä ja niiden varrella tarjottavia palveluita on myös muualla asuvien helppo tulla hyödyntämään.

Kunnostettu ja vetovoimainen reitistö tarjoaa paikallisille matkailualan yrittäjille ja muille palveluntuottajille mahdollisuuden luoda reittien varrelle erilaisia toimintoja ja palveluita. Syyskuussa käynnistyykin kolmas hankekokonaisuus, jossa kehitetään ja tuotteistetaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa helposti hankittavia palveluita reittejä käyttäville erilaisille asiakasryhmille. Erityisesti matkailijat haluavat ostaa valmiita palveluita kuten esimerkiksi opastettuja luontoretkiä tai kuljetus- ja eräruokapalveluita. Palveluntuottajia voivat olla sekä yritykset, yhteisöt että yksityishenkilöt.

Nyt on aika ikuistaa luontokohteet ja maisemat kuviksi

Kuuden tähden reitistön tunnetuksi tekemisiin tarvitaan monenlaista viestintää, jossa kuvilla tulee olemaan iso rooli. Kuvat kertovat ja luovat mielikuvaa Kuusiokuntien alueen luonnosta ja maisemista. Alavuden Kehitys Oy käynnistääkin kuvakampanjan, johon toivotaan runsaasti kuvia seudun luontokohteista, liikuntareiteistä ja maisemista niiden varrella eri vuodenaikoina. Kuvat voivat olla tilannekuvia esim. pyöräilyn tai hiihdon parista tai tunnelmia nuotiopaikalta. Kuvissa voi olla henkilöitäkin, kunhan kuvaaja on kysynyt kaikilta kuvassa olevilta luvan kuvan julkaisuun.

Laadultaan sopivien kuvien joukosta osa valitaan käytettäväksi Kuuden tähden reitistön viestinnässä esim. reitistön verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kuvat tulee olla sähköisessä muodossa, esim. JPEG-muodossa ja linkki kuvien sähköiselle lähetyslomakkeelle on www.fasadi.com- sivuilla. Sivuilta löytyy myös kampanjan tarkemmat säännöt.

Kuvia voi lähettää 1.3.2021 alkaen aina vuoden loppuun saakka ja kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan loppuvuodesta tuote- ja palvelupalkintoja. Kuukausittain nostamme parhaita otoksia esiin reitistöhankkeen Facebook-sivuilla.

Toiveena on saada mahdollisimman moni innostumaan Kuusiokuntien luonnon kuvaamisesta ja jakamaan oman näkökulmansa. Näin luonnossa liikkujien aidot retki-ideat ja kokemukset tuodaan osaksi reitistöhankkeen viestintää.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI