Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen kokouksen 22.2. päätöksiä:

 

MAANKÄYTTÖSOPIMUS / MILLESPAKKA

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy maankäyttöoikeussopimuksen.

Hyväksyttiin.

EUROSTERI II -HALLI

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1) Vimpelin kunta myy Eurosteri Oy:lle Vimpelin kunnan Vimpelin kylässä Lisämaa-nimisen tilan (934-404-71-1) 2) Kauppaan sisältyy Lisämaa-tilalla oleva teollisuuskiinteistö irtaimistoineen ml. kattonosturi 3) Vesi-, jätevesi- ja sähköliittymät siirtyvät ostajalle ilman eri korvausta 4) Kauppahinta on 216 000 euroa 5) Omistusoikeus siirtyy sen jälkeen, kun kunnanvaltuuston kauppaa koskeva päätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta on maksettu. Hallinta-oikeus voidaan siirtää jo aikaisemmin, mikäli kauppakirja on ostajasta johtuvasta syystä tarpeen allekirjoittaa ennen kunnanvaltuuston päätöksen lainvoimaisuutta ja omistusoikeuden siirtymistä 6) kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään muista kaupan ehdoista ja hyväksymään laadittavan kauppakirjan.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / ETÄYHTEYKSIEN KÄYTTÄMINEN KUNNAN HALLINTOELIMIEN KOKOUKSISSA / HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE / MÄÄRÄRAHA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEKSI ISOKANKAANTIEN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄLLE

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN KUNNAN PATRUUNANTIEN, OPINTIEN, JÄYKÄNTIEN, PÖNTISENTIEN JA SUKSITIEN ASEMAKAAVAMUUTOS/HYVÄKSYMINEN 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan päätöksen ja antaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

HIETOJANLAHDEN KUNNOSTUSHANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion investointiosaan lisätään kustannuspaikalle 91205 Hietojanlahti. Menot 100 000 euroa Tulot – 39 600 euroa Netto 60 400 euroa. Rahoitus katetaan tarvittaessa lainanotolla. Hanke poistetaan taloussuunnitelmavuodelta 2022.

Hyväksyttiin.

KUNTAVAALIT 2021 / VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2021 kuntavaaleja – Vimpelin äänestysalueen vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan – asettaa vaalitoimikunnan, valitsee vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus päätti valita vuoden 2021 kuntavaaleja varten Vimpelin vaalilautakuntaan: Varsinaisiksi jäseniksi: Varajäsenet kutsumajärjestyksessä: Hanna Ahonen, pj, Oskari Bergbacka, Topias Turpela, vpj, Maria Koivukoski, Martti Lassila, Marko Kankaansyrjä, Hannu Takala, Piia Lehtimäki, Hillevi Ventilä, Jimi Timo, Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Ahonen ja varapuheenjohtajaksi Topias Turpela. Vaalitoimikuntaan: Varsinaisiksi jäseniksi Varajäsenet kutsumajärjestyksessä: Hannu Takala, pj Leila Mäkelä, Soile Kautiainen-Hietala, vpj. Paula Jaakkola, Riitta Bergbacka, jäsen Aino Mannila. Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Takala ja varapuheenjohtajaksi Soile Kautiainen-Hietala.

KONSERNIOHJAUS / AS. OY VIMPELIN KOTIPIHA

Kunnanhallitus antaa konserniohjeena kunnan As. Oy Vimpelin Kotipihan yhtiökokousedustajalle, että Kotipihan yhtiökokous kokouksessaan harkitsee As. Oy Vimpelin Kotipihan purkamista selvitysmenettelyn kautta.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI