Lahjoitusvaroin seitsemän sydäniskuria Ähtäriin, Lehtimäelle ja Soiniin

0
Iskurin käyttöopastusta

Ähtärinjärven Sydänyhdistys järjesti elo-joulukuussa pienkeräyksen, jolla saatiin 9800 euroa rahaa sydäniskureiden hankintaan Ähtärin, Lehtimäen ja Soinin alueille. Alueella asuu ihmisiä paljon haja-asutusalueilla ja ensihoidon viive saavuttaa potilas on pitkä. Ihmisen mahdollisuudet selviytyä sydänpysähdystilanteessa ovat heikot, jollei elvytystä osata tai uskalleta aloittaa välittömästi ja jos sydäniskuria ei ole käytettävissä. Pienkeräyksen tarkoituksena oli lisätä sydäniskureita ja ihmisten osaamista sekä rohkeutta auttaa sydänpysähdystilanteessa. Pienkeräyksen avulla hankituilla sydäniskureilla pelastetaan ihmisiä.

– Yksityishenkilöt, yhdistykset ja yritykset lähtivät lahjoittamaan hyvin, sanoo pienkeräysvastaava Raili Hömmö Ähtärinjärven sydänyhdistyksestä.

– Olemme kiitollisia, että ihmiset kokivat sydänturvallisuuden tärkeäksi asiaksi ja antoivat lahjoituksia. Haluamme kiittää kaikkia keräykseen osallistuneita. Tällä tavalla voimme yhdessä lisätä alueen sydänturvallisuutta!

deffa-laite

Sydäniskureiden sijoittamisessa käytettiin apuna Iskua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen asiantuntijuutta. Iskureiden sijoittamisen kriteereinä olivat mm. riskiarvio saavutettavuudesta, ympäröivän yhteisön aktiivisuus, iskurin saatavuus sekä lahjoittajien toiveet sijoituspaikoista.

Sydäniskureita sijoitetaan kolme Soiniin: Vuorenmaahan, Vehunkylään Vanhaan Pekkaan ja K-market Kaneliin.

Kolme Ähtäriin: Palvelutalo Mäntyrinteeseen ja Hopeaharjuun sekä Myllymäen koululle.

Yksi iskureista sijoitetaan Lehtimäelle: Länsikylään Länsituulen majataloon.

Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua elvytysvalmennuksiin, joissa opetetaan elvytystaitoa ja sydäniskureiden käyttöä. Haasteellisessa koronatilanteessa valmennukset toteutetaan rajoitukset ja turvallisuus huomioiden, ja siksi valmennuksista on informoitu paikallisesti ja valmennuksiin on etukäteisilmoittautuminen. Soinin K-market Kanelissa on mahdollisuus jokaisen halukkaan harjoitella elvytystä ja sydäniskurin käyttöä 16.2.2021 klo 11-13 ilman etukäteisilmoittautumista.

– Ihmisen selviytymisen kannalta olennaista on nopea auttaminen ja hätänumeroon soittaminen. Kun peruselvytys aloitetaan heti sydänpysähdyksen jälkeen ja käytetään saatavilla olevaa sydäniskuria, ihmisen mahdollisuudet selvitä ovat hyvät, mutta jos elvytyksen aloittaminen viivästyy, ennuste on huono ja ihminen menehtyy. Onkin tärkeää, että uskalletaan rohkeasti auttaa. sanoo Iskua Etelä-Pohjanmaalle hankekehittäjä Jesse Keskinen.

Helmikuun 11. päivänä vietetään 112-päivää. Se on Hätäkeskuslaitoksen organisoima valtakunnallinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi. 112-päivä on hyvä ajankohta pohtia oman asuinyhteisön sydänturvallisuutta ja sydäniskuritilannetta. Mistä sydäniskureita löytyy? Onko ne rekisteröity defi.fi-palveluun? Puuttuuko sydäniskuri jostain sellaisesta paikasta, missä sen olisi hyvä olla?

Lähimmät sydäniskurit löytää 112 Suomi -sovelluksesta ja koko kunnan rekisteröityjä sydäniskureita voi tarkastella defi.fi-palvelussa.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI