Lappajärven kunnanhallituksen eräitä päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 6.11.

Määräalakauppa kiinteistöstä Mynkelinmäki

Valmistelija Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Hellevi ja Kari Saarikalle ovat tiedustelleet määräalan ostoa Mynkelinmäki 403-405-0038-0036 nimisestä kiinteistöstä. Ostettava kiinteistö rajautuu ostajien omistuksessa olevaan kiinteistöön. Kiinteistönkauppa on laskettu tonttikampanjahinnalla, -50% normaalihinnasta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunta myy Mynkelinmäki nimisestä kiinteistöstä uuden, lohkottavan määräalan Hellevi ja Kari Saarikallelle hintaan 795,00 euroa.

Kunnanhallitus esittää lisäksi, että tekniselle johtajalle myönnetään oikeus teknisiin, kauppaan merkitykseltään vähäisin korjausiin, mikäli se on tarpeellista.

Päätös Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan ja hän poistui päätöksenteon ajaksi.

Kiinteistön hankinta, Ylänne

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunta hankkii kauppakirjan mukaiset palstat kiinteistöstä Ylänne kauppakirjan mukaisesti 60.000,00 eurolla.

Kunnanhallitus esittää lisäksi, että tekniselle johtajalle myönnetään oikeus teknisiin, kauppaan merkitykseltään vähäisiin korjauksiin, mikäli se on tarpeellista.

Päätös Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan ja hän poistui ennen päätöksentekoa klo 18:20.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 Presidentinvaaleja ja EU-vaaleja varten

 Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa vuoden 2024 presidentinvaaleja  ja EU-vaaleja varten vaa­li­lau­ta­kun­nat kutakin äänestysaluetta varten ja vaalitoimikunnan sekä ni­me­tä niihin puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet vaa­li­lain 15 §:n mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti nimetä seuraavat jäsent ja varajäsenet vaalilautakuntiin:

Itäkylä

jäsenet   varajäsenet

 Sari Kujala   1. Leila Övermark

Jukka Murtoniemi  2. Esko Murtoniemi

 Kalervo Pohjoispää  3. Merja Valkosalo

 Arja Pohjoisaho  4. Antero Peltola

 Mari Turpeinen  5. Esa Vinkanharju

Puheenjohtajaksi nimettiin Sari Kujala ja varapuheenjohtajaksi Kalervo Pohjoispää.

Kirkonkylä

jäsenet   varajäsenet

 Mauri Annola   1. Ahti Kautiainen

 Joni Rannila   2. Hanna Lammi

 Lauri Siirtola   3. Reijo Kärnä

 Mari Heijari   4. Maija-Sisko Virtanen

 Minna Lammi  5. Kari Nyyssönen

Puheenjohtajaksi nimettiin Mauri Annola ja varapuheenjohtajaksi Joni Rannila.

Savonkylä

jäsenet   varajäsenet

Rauno Takala  1. Mikko Puro

Ulla Koivunen  2. Kaarlo Finnilä

Ahti Mäkitarkka  3. Kirsti Autio

Heli Luoma   4. Kim Matkala

Sari Karlström  5. Unto Pessinen

Puheenjohtajaksi nimettiin Heli Luoma ja varapuheenjohtajaksi Rauno Takala.

VAALITOIMIKUNTA

jäsenet   varajäsenet

Leo Lamminen  1. Raija Isoketo

Seija Autio   2. Helmi Rauhala

Maarit Ahola

Puheenjohtajaksi valittiin Maarit Ahola ja varapuheenjohtajaksi Leo Lamminen.

Lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2025 ja 2026

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Lappajärven kunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelma vuosille 2025 ja 2026 on kokonaisuudessaan hyvin laadittu ja selkeä.
Kraatterijärven Geopark tullee saamaan UNESCO:n geopark-statuksen keväällä 2024 ja Lappajärven kunta toivoo, että Etelä-Pohjanmaan liitossa hyödynnettäisiin UNESCO:n geopark-statusta laajemminkin koko Etelä-Pohjanmaan matkailun kehittämisessä.

Päätös Hyväksyttiin.

Lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2025 ja 2026

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Visit Lakeus Oy:n osakassopimusta ja palvelusopimusta jatketaan vuodeksi 2024.

Päätös Hyväksyttiin.

Siviilipalvelusta koskeva sopimus

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että siviilipalvelusta koskeva sopimus puretaan kokonaan 1.1.2024 lukien.

Päätös Hyväksyttiin.

Hallintosäännön muuttaminen; kirjastonjohtaja

Kirjastonjohtaja päättää seuraavat asiat:

  1. kirjastoaineiston hankinnat ja poistetun kirjastoaineiston myyminen
  2. kirjaston tiedottaminen
  3. kirjaston maksut ja käyttösäännöt yhteistyöalueella sovitun mukaisesti
  4. kirjaston maksuista vapauttaminen tarvittaessa
  5. kirjaston tilojen ja kaluston käyttö
  6. kirjaston esihenkilötehtävät.

B) Samalla sivitysjohtajan tehtävistä ja toimivallasta 30 §:stä poistetaan kohta: kirjaston maksut ja käyttösäännöt yhteistyöalueella sovitun mukaisesti.

C) Lisäksi hallintosääntöön tulevat seuraavat muutokset:13/63 kohta 18 § Vastuuviranhaltijat kohdasta kirjastonhoitaja muutetaan kirjastonjohtajaksi. 29-30/63 56 § Palvelussuhteeseen ottaminen kappale kuuteen lisätään/muutetaan seuraava teksti: Lisäksi vapaa-aikasihteeri ja kirjastonjohtaja päättävät omalla vastuualueellaan kausityöntekijän ottamisesta määräaikaiseen työsopimussuhteeseen ja työsopimuksen sisällöstä.

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön muutokset yllä olevan mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2024 lukien.

Päätös Hyväksyttiin

Tuloveroprosentti vuodelle 2024

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2024 tuloveroprosentiksi päätetään 9,40.

Päätös Hyväksyttiin.

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Lappajärven kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 määrätään seuraaviksi:
– yleinen kiinteistöveroprosentti, maapohja ja rakennukset 1,05 %
– vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,60%
– muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,20 %
– voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00.

Mikäli maapohjaan sovelletaan vuonna 2024 omaa kiinteistö-veroprosenttia, määrää valtuusto yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi maapohjan osalta 1,30% ja yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi rakennuksen osalta 1,05%.

Päätös Hyväksyttiin.

Lasten itsenäisyyspäivän juhla 4.12.2023

Esittelijä Kunnanjohtaja

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa perusopetuksen rehtorille valtuudet nimetä kaksi vuonna 2013 syntynyttä lasta Lasten itsenäisyyspäivän juhlaan 4.12.2023. Lappajärven kunta vastaa kahden lapsen ja yhden saattajan/lapsi matkakustannuksista julkisella kulkuneuvolla.

Päätös Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI