Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 5.9.2022

Lasten ja nuorten maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus Hyvinvointivaliokunta esittää kh:lle ja edelleen kv:lle, että se päättää hyväksyä maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025 ja siihen liittyvät toimenpideosiot.

Päätös: Hyväksyttiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön täydennys opetus- ja kulttuuri-toimen rahoituksesta annetun lain 29 §:n mukaisiin esi- ja perusopetuksen yksikköhintoihin vuonna 2022

 Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee OKM:n päätöksen tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Toimeksiantosopimus vastaanottopalvelujen tuottamisesta

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Toimeksiantosopimuksen vastaanottopalvelujen tuottamisesta sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liikenneturvallisuustyöryhmän nimeäminen

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä liikenneturvallisuustyöryhmään seuraavat viranhaltijat: tekninen johtaja, yhdyskuntainsinööri, sivistysjohtaja ja vapaa-aikasihteeri. Kunnanhallitus nimeää luottamushenkilöt työryhmään sekä pyytää ELY-keskusta, pelastuslaitosta, Liikenneturvaa ja poliisia nimeämään omat edustajansa työryhmään. Samalla päätetään, että nyt nimettävä työryhmä korvaa teknisen lautakunnan 16.2.2021 perustaman työryhmän.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin ja kunnanhallitus päätti lisäksi nimetä työryhmään seuraavat luottamushenkilöt Ville Väkeväinen, Riitta Nyyssölä, Pirkko Lammi ja Vesa Luoma.

 Järvinet Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Järvinet Oy:n osakassopimuksen.

Esitys hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintojohtaja Päivi Huhtala ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Sopimus henkilöstön siirtymisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lappajärven kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisen sopimuksen henkilöstön siirtymisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein sekä ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle luettelon siirtyvästä henkilöstöstä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Liittyminen Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäseneksi

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Lappajärven kunta liittyy Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäseneksi siten, että jäsenmaksu vuodelle 2022 on 971,38 euroa, joka sisältää jäsenyyden vuoden 2023 loppuun asti.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022

 Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Lappajärven kunta päättää hakea kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 1.157.000 euroa kunnan talouden sopeuttamisen tueksi ja sosiaali- ja perusturvan kasvaneiden kustannusten kattamiseksi sekä koulujen sisäilmaongelmista aiheutuneiden menojen kattamiseksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Varhaiskasvatuksen toimitilojen vuokrasopimukset

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Päiväkoti Ullanlinnan, Ryhmis Kastehelmen ja Länsirannan Ryhmiksen vuokrasopimukset sopimuksista ilmenevin ehdoin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI