Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä kokoksesta 3.10.

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen

Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus hyväksyy Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevat vastineet ja esittää kaavaa edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

Aku-Matti Juttuniemi esitti, että valtuustolle esitetään, että osayleiskaavaehdotus hylätään, eikä tuulivoimakaavoitusta Iso-Saapasnevan kohdalla enää jatketa.

Petri Kuoppala kannatti Juttuniemen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Juttuniemen esitystä, äänestävät EI. Esitys hyväksyttiin.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa seuraavat äänestivät JAA: Pirkko Lammi, Vuokko Kraatari, Heikki Honkaniemi ja Ville Ala-aho. Seuraavat äänestivät EI: Aku-Matti Juttuniemi, Petri Kuoppala, Vesa Luoma.

Puheenjohtaja totesi, että äänin 4-3 kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen (4-3) jälkeen esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevat vastineet ja hyväksyy kaavan.

Nykälänniemi-Kyrönsaari-Halkosaari kevyen liikenteen siltojen suunnittelu, hankintapäätös

Kunnanjohtajan esitiys:

Kunnanhallitus päättää, että WSP Finland Oy:n tarjous poissuljetaan tarjouspyynnön vastaisena ja Kyrönsaaren kevyen liikenteen siltojen suunnittelijaksi valitaan Pontek Oy. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pontek Oy:n tarjouksen laajemmalla kokonaisuudella geosuunnittelu huomioiden.

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

Osallistuminen Geolukion Japanin matkaan

Asia otettiin pois esityslistalta

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.8.2022

Esitys hyväksyttiin

Lausunto Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksesta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmasta vuosille 2024 ja 2025

Esitys hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI