Liedenpohjan koulun lakkauttaminen ei saanut kannatusta Virtain sivistyslautakunnan kokouksessa

0
Liedenpohjan koulu.

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain sivistyslautakunta käsitteli keskiviikkona (18.1.) Liedenpohjan koulun lakkauttamista.  Esittelijän pohja-ehdotus kyseiseen asiaan oli, että sivistyslautakunta esittää kaupungin-hallitukselle ja edelleen kaupungin-valtuustolle koulun toiminnan lakkauttamista 1.8.2023 alkaen.

Asian käsittelyn aikana lautakunnan jäsen Marika Hakola teki seuraavanlaisen vastaehdotuksen:” Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Liedenpohjan koulun toiminta jatkuu normaalisti.  Esitämme myös, että laaditaan kaikille kylille ja kyläkouluille pitkän tähtäimen kehittämisstrategiat osaksi Virtain kaupungin visiota 2030 Virtain kaupungin ja kylien toimijoiden kanssa”. Tätä vastaehdotusta kannattivat Jukka Yli-Hietanen ja Pirjo Ala-Kaarre. Äänestyksessä pohjaehdotuksen kannalla olivat Risto Lehtinen, Satu Solja ja Taina Niemenmaa. Vastaehdotusta kannattivat Pirjo Ala-Kaarre, Marika Hakola, Markus Koro, Jukka Yli-Hietanen ja Timo Ilonen. Näin lautakunnan päätökseksi tuli Marika Hakolan tekemän vastaehdotuksen mukainen lauseke.

Virtain kaupunginvaltuusto on periaatepäätöksellään linjannut, että kaupungin kouluverkkotarkastelussa yksittäisen koulun lakkautus otetaan kaupunginvaltuuston tarkasteluun siinä vaiheessa, kun oppilasmäärä jää ennusteiden valossa, esiopetusikäiset mukaan lukien, pysyvästi alle 20 oppilaaseen. Ennusteiden mukaan Liedenpohjan koulun oppilasmäärä on 20 lukuvuonna 2022-2023, mutta vaihtelee tulevaisuudessa 17-12 oppilaan välillä.

Valtuustoaloitetta ”Ehdotus lasten kotihoidon kuntalisästä” asiaa käsiteltäessä esittelijän pohjaehdotuksena oli, että lautakunta puoltaa aloitetta ja antaa puoltavan lausunnon myös kaupunginhallitukselle. Asian käsittelyn aikana jäsen Markus Koro teki vastaehdotuksen, että varhaiskasvatuksen tilannetta ja maksuttomuuden seurauksia seurataan syksyyn asti ja tehdään sen jälkeen päätöksiä ensi vuoden talousarviota suunniteltaessa. Häntä kannatti Satu Solja. Äänestyksessä pohjaehdotuksen kannalla olivat Pirjo Ala-Kaarre, Marika Hakola ja Timo Ilonen. Vastaehdotusta kannattivat Markus Koro, Jukka Yli-Hietanen, Taina Niemenmaa, Satu Solja ja Risto Lehtinen. Päätökseksi tuli Markus Koron vastaehdotus, että tilannetta seurataan ja tehdään päätöksiä ensi vuoden talousarviota suunniteltaessa.

Valtuustoaloitetta ”Hyvinvointia terveysliikuntapalveluilla” asiaa käsiteltäessä esittelijän pohjaehdotuksena oli, että lautakunta puoltaa valtuustoaloitetta ja edellyttää, että talousarvion sallimissa rajoissa kansalaisopiston liikuntapalveluja lisätään valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla. Tämä lausunto annetaan edelleen kaupunginhallitukselle. Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja Pirjo Ala-Kaarre teki vastaehdotuksen, että tätä aloitetta ei puolleta, koska Virtain kansalaisopiston kurssitarjonta on jo nykyisellään liikuntapainotteinen ja liikuntatoimi hyvinvointipalveluiden osana tarjoaa myös toimintaa tähän. Ala-Kaarta kannatti Satu Solja. Äänestyksessä pohjaehdotuksen kannalla olivat Markus Koro, Marika Hakola ja Taina Niemenmaa. Vastaehdotusta kannattivat Pirjo Ala-Kaarre. Risto Lehtinen, Jukka Yli-Hietanen, Satu Solja ja Timo Ilonen. Päätökseksi tuli, että sivistyslautakunta ei puolla tätä valtuustoaloitetta. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI