Liedenpohjan varhaiskasvatusyksikön perustaminen myötätuulessa

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain sivistyslautakunta päätti yksimielisesti keskiviikkona puheenjohtajansa Pirjo Ala-Kaarteen tekemän vastaehdotuksen koskien valtuustoaloitetta Liedenpohjan varhaiskasvatuspaikasta.

– Esitän, että Liedenpohjan varhaiskasvatusyksikkö perustetaan Liedenpohjan koulun tiloihin alimmalla esitetyllä kustannusrakenteella. Tarvetta kyselyiden mukaan on ja jos Liedenpohjan perhepäivähoitaja siirtyisi mahdollisesti perustettavaan varhaiskasvatusyksikköön, niin käyttöaste olisi riittävän korkea. Lisäksi mahdollisesti perustettavaan yksikköön voisi hakea Liedenpohjan lähistöllä asuvia lapsiperheitä.

– Tällä hetkellä tarvekysely on tehty Liedenpohjassa asuville lapsiperheille. Kylien yhdenvertaisuus palvelujen tarjonnassa tulee myös huomioida. On kohtuutonta, jos lasten hoitomatkat ovat liian pitkiä ja niiden aiheuttamat kustannukset vanhemmille ovat kovin korkeat. Liedenpohjan varhaiskasvatusyksikön perustamiskustannukset ovat alimmalla esitetyllä kustannusrakenteella varsin kohtuulliset ja koulurakennus on joka tapauksessa kaupungin omistuksessa. Mitä tulee perhepäivähoitajien siirtoon Liedenpohjan mahdolliseen varhaiskasvatusyksikköön, Liedenpohjan perhepäivähoitaja luonnollisesti siirtyisi, mutta keskustan perhepäivähoitomuoto tulisi säilyttää keskustan varhaiskasvatuspalvelu-tarjontaa tukemassa.

Esittelijän ehdotus oli, ettei lautakunta puolla varhaiskasvatusyksikön perustamista mm. kustannussyistä Liedenpohjaan.

Valtuustoaloitteeseen varhaiskasvatuksen metsäryhmän perustamisesta päätettiin esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, ettei metsäryhmää perusteta vähäisen kysynnän takia ja koska nykytilanteeseen ollaan tyytyväisiä.

Kaupunginhallitukselta anotaan lupaa ottaa Vaskiveden ryhmäperhepäivähoitajan sijainen ajalle 1.1.-31.7. 2024 ja Koivurinteen päiväkodin ryhmäavustaja ajalle 20.11. 2023-31.7.2024.-jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI