Alajärven elinvoimalautakunnan päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo Alvar Aallon tiellä ( Kuva: K-Media / JK)

Alajärven elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 14.11. seuraavaa:

KAIKUKORTTIKOKEILUN JATKAMINEN

Elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta jatkaa Kaikukortti-järjestelmän kokeilua elinvoimatoimen alaisissa toimipisteissä 1.1.–31.12.2024.

Hyväksyttiin.

MÄKELÄN PERINTÖ / RANTAKOTI 4/2023

Elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta päättää

  1. Myöntää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Rantakodin asumisyksikölle 1 950 € hakemuksen kohtiin 1–5.
  2. Edellyttää, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Rantakodin asumisyksikkö raportoi kaupungille hankinnoista 31.12.2023 mennessä.

Virpi Mertaniemi esitti, että avustusta ei myönnettäisi sisustustarvikkeisiin. Mauri Penninkangas kannatti Virpi Mertaniemen esitystä.

Elinvoimajohtaja muutti päätösesityksensä kohtaa 1. seuraavasti:

  1. Myöntää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Rantakodin asumisyksikölle 1 450 € hakemuksen kohtiin 1 ja 3–5.

Lautakunta hyväksyi elinvoimajohtajan muutetun päätösesityksen yksimielisesti.

PALVELULIIKENTEEN OPTIOVUODEN KÄYTTÖ / PAHKAKANGAS 2023

Elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Pahkakankaan palveluliikenteen (kutsuohjattu palveluliikenne) sopimuksen option vuodelle 2024 Alajärven kaupungin osalta enintään 98,24 euroa/toimintapäivä mahdollisine indeksikorotuksineen. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että Vimpelin kunta ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tekevät osaltaan myönteiset päätökset optiovuoden käytöstä.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI