Muistisairaan palveluketju edistää muistisairaiden palveluita Etelä-Pohjanmaalla

0

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on julkaissut verkkopohjaisen Muistisairaan palveluketjun, joka on tiettävästi laajuudeltaan aihepiirinsä laajin Suomessa. 

Palveluketju on kaikkien käyttöön suunniteltu kokonaisuus, joka tarjoaa kaikenikäisille muistisairaille ja läheisille tietoa, tukea ja yhteydenottokanavia muistisairauden eri vaiheisiin. Myös muistioireiset voivat hakea vinkkejä ja tietoa itselleen. Ammattilaisille palveluketju avaa ketjun eri vaiheet ja tarjoaa työvälineitä ja ohjausmateriaalia oman työn tueksi. Palveluketjun avulla yhtenäistetään alueen muistisairaiden palveluita ja halutaan varmistaa, että kaikilla olisi asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus saada samankaltaista palvelua.

Muistisairaan palveluketjulle on tarvetta, sillä väestö ikääntyy Etelä-Pohjanmaalla muuta maata keskimäärin nopeammin ja muistisairaiden osuus väestöstä Etelä-Pohjanmaalla on maan korkeimpia. Tarve yhtenäisille ja toimiville palveluille on suuri! Lisäksi halutaan panostaa aivoterveyden edistämiseen, koska jokainen meistä voi esimerkiksi vaikuttaa omilla elintavoillaan omaan muistisairauden riskiinsä.

Muistisairaan palveluketjun valmistelutyötä on tehty Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus-hankkeessa maakunnallisella ja monialaisella asiantuntijaryhmällä. Mukana kehittämistyössä on ollut myös muistisairaita ja läheisiä. Työ jatkuu edelleen Tulevaisuuden sote-keskus-/ IkäKoti-hankkeissa, joissa keskitytään palveluketjun kouluttamiseen ja juurruttamiseen alueelle. Muistisairaan palveluketju on julkaistu uudella verkkosivustolla osoitteessa: https://palvelupolku.epshp.fi/


 

JÄTÄ KOMMENTTI