Hyvinvointialueen valtuuston päätöksiä

0
Sairaalanmäki ilmasta katsottuna

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen investointisuunnitelman. Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston kokous järjestettiin maanantaina 26.9.2022.

Aluevaltuusto hyväksyi laajan keskustelun jälkeen hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2023–2026.

Suunnitelmassa esitetään varsinaisia investointeja vuodelle 2023 yhteensä 28,2 miljoonan euron edestä. Lisäksi investointeja vastaavia sopimuksia on noin 85 miljoonaa. Investointisuunnitelma lähetetään seuraavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriöille.

Asian käsittelyn yhteydessä talousjohtaja Anu Helin toi esiin, että sosiaali- ja terveysministeriö oli tarkentanut ohjeistustaan investointisuunnitelman laatimisesta maanantaiaamuna 26.9. saapuneella sähköpostilla.

Tarkennettu ohjeistus koski investointeja vastaavia sopimuksia, joihin Etelä-Pohjanmaalla lukeutuvat seuraavat kuntien päätöksenteossa käynnistetyt rakennushankkeet, jotka eivät tule hyvinvointialueen taseeseen: Alavuden sote-keskus, Kauhajoen Sanssikodin ja hammashoitolan uudisrakennus, Kurikan sote-keskus ja perhekeskus, Seinäjoen sote-keskus Aallokko sekä Isonkyrön vuodeosaston muutos asumispalveluyksiköksi.

Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta aluevaltuuston kokous keskeytettiin. Kokoustauon aikana aluehallitus piti pikakokouksen ja muutti pohjaesitystään aluevaltuustolle. Aluevaltuusto jatkoi tämän jälkeen asian käsittelyä. Valtuusto yksimielisesti hyväksyi investointisuunnitelman, johon lisätään jo vuodelle 2023 yllä mainitut investointeja vastaavat sopimukset.

Investointisuunnitelma käsittää kolme eri kokonaisuutta. Rakentamisen investointeihin lukeutuvat keskussairaalasta 23h heräämö (rakennusosa F1), syöpätautien poliklinikka ja päiväsairaala (osat F0/E0), vaativan riippuvuushoidon yksikkö (osa G0), mikrobiologian ja laboratorion tilat (osat E2/F2) sekä hankintakeskuksen laajennus (osa J).

ICT-investointeihin kuuluu muun muassa investointeja sote-tietojärjestelmiin, toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmiin sekä digitaalisen toimintaympäristöön ja sähköiseen asiointialustaan.

Lisäksi investointisuunnitelmassa on mukana laite- ja kalustohankintoja.


 

JÄTÄ KOMMENTTI