Nallelan kauppatien rakentaminen vauhdissa Virroilla

0
Nallelan kauppatietä rakennetaan Virroilla. Pääosa hankkeesta oli jo valmis kesäkuussa.
Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Nallelan kauppatien rakentaminen on hyvässä vauhdissa Virroilla. Kantatie 66:n tuntumaan sijoittuva tie on pituudeltaan 470 metriä. Katualueen leveys on 16 metriä, johon sisältyy ajoradan lisäksi kevyenliikenteen väylä.

Virtain kaupungin tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki kertoo tiehankeen rakentamisen aikataulusta.
– Tavoitteena on, että tien rakentaminen saataisiin pääosin valmiiksi kesäkuun aikana.
-Vuoden 2022 talousarvioon on varattu 400.000 euroa Nallelan kappatien rakentamiseen ja alueen kunnallistekniikkaan.

Tien yhteyteen kaavoitettu seitsemän tonttia

Tonttien joukossa on on kolme toimitilarakennusten korttelialuetta, joiden yhteispinta-ala on yhteensä 27900 neliötä sekä kolme teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, joiden pinta-ala on yhteensä 10700 neliötä.
Yksi tonteista on varattu uuden paloaseman rakentamiselle. Kyseiset tontit sijoittuvat aivan kantatie 66:n tuntumaan.
– Näkyvyys ja asiakasvirrat ovat näin ollen helposti tavoitettavissa, Jussi Lähteenmäki toteaa hyvänä asiana.
Nallelan kauppatien varteen kaavoitettujen tonttien markkinoinnista vastaa kaupungin elinkeinotiimi. Myös elininkeinoasiantuntijan tehtäviä hoitava, Virtain Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Ari Juvakka kertoo Nallelan kauppatiehankkeesta seuraavaa.
– Tien suunnittelu lähti käyntiin yritysten tarpeesta tulla lähelle valtaväyliä. Nyt rakennettava alue on todella näkyvällä paikalla. Lähteenmäen Jussin porukka on tehnyt nopeaa ja hyvää työtä hankkeen parissa ja tiealue taitaa valmistua suunniteltuakin nopeammin, kiittelee Juvakka.
Tiealueen yhteyteen tuleva infra rakennetaan tontin reunalla saakka, josta käyttöönotto on kohtuuullisen vaivatonta.
-Alueen markkinointi on lähdössä käyntiin. Yritysten kiinnostuksesta päätellen, uskomme siihen, että rakennettavan alueen tontit tekevät kauppansa hyvinkin nopeaan tahtiin, uskoo Ari Juvakka. -jr

JÄTÄ KOMMENTTI