Nuorisokeskus Marttinen julkaisee yhdenvertaisuussuunnitelman

1
Nuoret kesäretkellä

Marttisessa tehdään paljon yhdenvertaisuutta edistävää työtä ja halutaan jatkossa tarjota yhteistyökumppaneille ja asiakkaille entistä avoimempi kanava vaikuttaa ja auttaa nuorisokeskuksen työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Nuorisokeskus Marttinen julkaisee yhdenvertaisuussuunnitelman kehittääkseen omaa työtään tällä saralla. Marttinen on opetus ja kulttuuriministeriön valvoma ja tukema valtakunnallinen nuorisokeskus Virroilla.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on yhdenvertaisuuslain mukaan yli 30 henkilön yrityksille pakollinen asiakirja. Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.

Meillä Marttisessa yksi tärkeimmistä arvoista on ihmisten yhdenvertainen kohtelu,
yhdenvertaisuusajattelu ja sen ajatusmaailman levittäminen.
Nuorisokeskus Marttisessa on työstetty yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuoden 2021 alusta koko henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita osallistamalla. Yhdenvertaisuustyö on vaikuttavinta silloin, kun yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät tavoitteet ja käytännöt tuodaan selkeästi esille ja niistä keskustellaan yhdessä koko organisaation voimin.

Yhdenvertaisuussuunnittelu on vahvalla pohjalla, kun tavoitteet tukevat organisaation arvoja ja strategiaa. Alusta alkaen oli selvää, ettei suunnitelma ole mikään lain tai muun vastaavan vuoksi kaappiin tai mappiin työstettävä paperi tai kaavio vaan sen täytyy elää yrityksen arjessa, muotoutua tilanteisiin, joita sitä tehtäessä ei välttämättä osattu huomioida. Puutu tai kerro meille, jos koet, näet tai kuulet syrjintää! Koko henkilökuntamme on käytettävissäsi.

Marttisen yhdenvertaisuussuunnitelma on nostaa esille yhdenvertaisuuden tärkeyttä ja sitä, että yhdenvertaisuuden edistäminen kuuluu kaikille. Me kaikki olemme vastuussa siitä. Me teemme paljon yhdenvertaisuutta edistävää työtä ja haluamme jatkossa tarjota yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme entistä avoimemman kanavan vaikuttaa työhömme yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuussuunnitelmamme julkaistaan eri kanavissa ja kutsumme yhteistyötahojamme auttamaan meitä tässä työssä.

Kuva: Suomen Nuorisokeskusten kuvapankki


 

vanhat kuorma-autot tukim

1 KOMMENTTI

  1. Taasko näitä höpöhöpösuunnitelmia. Kaiken maailman turvallisuussuunnitelmat ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat vain sanahelinää… Kukaan ei niitä viitsi edes lukea. Samoja vakiofraaseja täynnä jokainen suunnitelma… Tyypillistä nykyajan byrokratiaa.

Vastaa käyttäjälle Jarska Peruuta kommentointi