Peter Östman esittää biodieselin pientuotannolle verovapautta

0

Kansanedustaja Peter Östman (kd) ehdottaa, että biodieselin paikallista pientuotantoa edistettäisiin verovapauden avulla.

Peter Östman

– Biodieselin pientuotannon kehittämistä rajoittaa valmistevero. Myös omaan käyttöön tuotettu biodiesel on valmisteveron alaista. Verovapaus tai valmisteveron alennus tekisi pientuotannosta kannattavampaa, Östman toteaa.

Huoltovarmuuden ja kriisivarautumisen tärkeä osa on energiantuotannon maantieteellinen hajauttaminen sekä laaja energiantuotannon perusasioihin liittyvä osaamispohja. Valmius pienimuotoiseen hajautettuun biopolttoainetuotantoon lisäisi huoltovarmuutta sekä kaupungeissa että maaseudulla.
– Kaupunkialueilla syntyviä jäterasvoja voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää myös paikallisesti. Jos raaka-ainetta pystytään hyödyntämään mahdollisimman lähellä raaka-aineen syntypaikkaa, säästetään raaka-aineen kuljetuskustannuksissa ja vähennetään esimerkiksi logistiikkaketjuun ja tuotannon keskittymiseen liittyviä riskejä, Östman toteaa.

Myös maatiloilla voidaan tuottaa biodieseliä itse esimerkiksi rypsistä. Biodieselin pienimuotoinen tuotanto on varsin yksinkertaista eikä vaadi kovin kallista laitteistoa.
– Valmius omaan polttoainetuotantoon parantaisi maatilojen kriisivarautumista, muistuttaa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä työskentelevä  Östman.

Kristillisdemokraattien kansanedustajat jättivät eilen aiheesta kirjallisen kysymyksen (alla), jossa tiedustellaan, aikooko hallitus vapauttaa omaan käyttöön tuotetun biodieselin tai biodieselin pientuotannon valmisteverosta tai muuten tukea hajautettua paikallista biodieselin tuotantoa. Peter Östman on kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI