Pirttilahti-Ylä-Kolkki- yksityistielle perusparannusavustusta

0
Virtain kaupungintalo
Jarkko Ruohola/J-Pnews
Virrat

Virtain teknisten palveluiden lautakunta päätti tiistaina 6.2. myöntää Pirttilahti-Ylä-Kolkki-yksityistielle perusparannusavustusta 20% hankkeen Virtain puolisella osuudella toteutuneista kustannuksista enintään 7883 euroa.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 5518 euroa maksetaan, kun työt ovat käynnissä ja loppuerä 2365 euroa, kun hanke on valmis ja todelliset kustannukset ovat selvillä.
Kyseinen yksityistie on hakenut perusparannusavustusta kantavuuden ja kuivatuksen parantamiseen sekä myös rumpujen uusimiseen. Ely-keskuksen hyväksymä kustannusarvio hankkeelle on 80444 euroa ja sen myöntämä avustus hankkeelle on 70% hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 56139 euroa. Pirttilahti-Ylä-Kolkki- tien vaikutusalueella on vakituista asutusta ja metsä- ja viljelysmaita. Tien kokonaispituus on 6,4 km, josta Virtain puolella 3,1 km.
Lautakunta päätti hyväksyä Terästien katusuunnitelmaehdotukset ja asettaa ehdotukset  julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi.  Virtain Eteläportin asemakaavassa on katuvaraus Terästie nimiselle kadulle. Kadun varrella on kolme rakennuspaikkaa, joille voi sijoittaa toimitilarakennuksia, teollisuus- ja varastorakennuksia sekä huoltoaseman.
Lisäksi Terästie toimii huoltotienä alueella sijaitsevalle mastolle. Edellä mainituista rakennuspaikoista teollisuustontti on käytössä ja rakentunut jo piha-alueen osalta. Terästielle on investointivaraus vuoden 2024 talousarviossa.
Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle kirvesmiehen toimen täyttölupaa 1.3.2024 lähtien.-jr

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI