Pohjanmaan Kokoomus – Kyse on asukkaiden palveluiden turvaamisesta siirtymäkaudelle

0

Kyse on asukkaiden palveluiden turvaamisesta siirtymä-kaudella Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käyty syksystä lähtien tärkeää keskustelua Kuusiolinnan palvelutuotannon tulevaisuudesta.

Aluehallituksen puheenjohtaja Lasse Hautala on tuonut julkisuuteen vahvasti oman näkemyksensä, joka on erittäin poikkeava Kokoomuksen kannasta Kuusiolinnan toiminnan jatkuvuuteen. Kokoomuksen kanta on selvä: muutoksen keskiössä tulee olla asukkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaaminen.

Etelä-Pohjanmaan kokoomuslaiset edustajat aluehallituksessa ja valtuustossa ovat laajalti vastustaneet ajatusta Kuusiolinnan sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta vuoden 2025 lopussa. Huoli perustuu siihen, että sopimuksen purkamisen vaikutuksia asukkaiden palveluihin ei ole riittävästi arvioitu. Huomioitava on sekin, että Kuusiolinnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välistä voimassa olevaa 31.12.2025 päättyväksi päätettyä sopimusta ei ole ainakaan toistaiseksi muutettu ja silti YT-neuvottelut käynnistyivät!

Sopimuksen purkupäätös olisi näkemyksemme mukaan tullut tehdä faktapohjaisten
arvioiden ja laskemien perusteella, ei pelkästään oletuksilla tai toivomuksilla. Varmuus pitää olla, että hyvinvointialue kykenee tuottamaan lääkärivastaanotot, vuodeosastot ym. omana toimintana esitetyssä aikataulussa. Huoli on perusteltu, sillä vuoden 2023 alussa aloittaneen hyvinvointialueen toimintojen yhtenäistämisessä on jo ilman Kuusiolinnaa ollut haasteita, eikä arviota muutoksen vaikutuksesta ole esitelty! Kokoomuksen kanta on se, että sopimuksen ennenaikainen päättäminen vuoden 2025 loppuun oli hätiköity, sillä päätösten tulee perustua kattaviin vaikutusarvioihin ja suunnitelmiin, joissa huomioidaan palveluiden jatkuvuus.

Kuusiolinnan aloittamat yhteistoimintaneuvottelut ja henkilöstön vähentäminen ovat
huolestuttava signaali. Tosiasia on se, että neuvottelujen käynnistäminen liittyy
palvelusopimuksen päättymiseen vuoden 2025 lopussa ja neuvottelujen lähtökohdaksi on ilmoitettu 190 henkilötyövuoden vähentäminen, mikä tarkoittaa 16,5 prosenttia
Kuusiolinnan henkilöstöstä. Hyvinvointialueen päätöksentekoa ei voi ulkoistaa yhtälöstä.

Kokoomus on aiheesta erittäin huolissaan asukkaiden palveluiden turvaamisesta
siirtymäkauden aikana. Takaako Hautala palveluiden pysymisen?


 

JÄTÄ KOMMENTTI