Satavuotias Alajärven Kokoomus ry perusarvojen puolesta.

0
Jukka-Pekka Finnilä

Alajärven Kokoomus ry perustettiin helmikuun kymmenentenä päivänä 1923. Ensimmäiseksi puheen-johtajaksi valittiin Kirkonkylän koulun opettaja Matti Kotkaniemi.

Vas. Raimo Vistbacka, Harri Seppälä, Antti Häkkänen ja Jukka-Pekka Finnilä

Jäsenistä suuri osa oli maanviljelijöitä, opettajia ja rehtoreita. Sotavuosien jälkeen toiminta vakiintui paikkakunnalla, kannatuksen ollessa noin 20% luokkaa. Vaikka maailma ja Alajärvi ovat muuttuneet sadan vuoden aikana, niin perusarvot kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta elävät tänäkin päivänä.

Sadan vuoden aikana Alajärvestä on tullut kaupunki ja se on kehittynyt Järviseudun alueen palvelukeskukseksi. Yrittäjyyttä ja teollisuutta on syntynyt paljon ja ne ovat synnyttäneet lukuisia työpaikkoja.

Kokoomus on ollut perinteisesti vahva talousosaamisen puolue ja varsinkin heikon talouden aikaan turvaudutaan Kokoomuksen osaamiseen, joka näkyy kannatusluvuissa. Myös turvallisuus on ollut Kokoomuksen keskeisiä asioita, joista haluamme pitää huolen.

Nykypäivän tilanne.

Tämän päivän haasteina Alajärven Kokoomus näkee muun muassa sen, miten valtiovalta on keskittänyt palvelujaan liikaa maakunnan keskukseen, mikä on osaltaan vaikuttanut väestön vähenemiseen alueella.

Asukasluvun kehitys Alajärvellä on ollut pitkään laskusuuntainen, tähän meidän täytyy saada muutos, reseptit ovat olemassa ja suunnanmuutoksen tahtotila on kova. Alajärvi on satsannut liikunta- ja urheilualueisiin viime vuosina erittäin kovasti, tämä on tietysti hyvä ja tervetullut asia väestön terveyden ja sosiaalisuudenkin kannalta.

Asia on kuitenkin niin että pelkästään urheilu ja liikuntatilat eivät elätä paikkakuntaamme, nuoret eivät palaa opiskelupaikkakunniltaan takaisin synnyinsijoilleen jo pelkästään senkin vuoksi, että meillä ei ole tarjota perusasioita, esimerkiksi asuntopula on kova, tähän täytyy puuttua kovalla otteella.

Teollisuusyrityksiä tarvitaan turvaamaan työpaikat.

Jo olemassa olevien yritysten elinmahdollisuudet on turvattava mutta kuntapolitiikassa meidän on keskityttävä uusien teollisuusyritysten saamiseksi paikkakunnalle, tulijalle täytyy tarjota parhaimmat mahdolliset edellytykset infran, tonttien ja kiinteistöjen suhteen, meidän on näytettävä, että olemme aktiivisesti heidän asialla, haluamme tehdä omalta osaltamme työn perusteellisen hyvin.

Tarvitsemme toki pienyrityksiäkin, olenkin pitkään puhunut ns. vastaanottohallista, kunnan on annettava mahdollisuus yrityksille, jotka tarvitsevat joustavasti muokattavia pientiloja toiminnan aloittamiseen tai muutoin yrityksensä pyörittämiseen, myös tämäntyyppiset mahdollisuudet pitävät ainakin nämä asukkaat paikkakunnalla eikä lähdetä etsimään tiloja sieltä mistä niitä löytyy.

Infrat kuntoon.

Iloitessamme ylijäämäisestä taseesta olemme tinkineet osasta sivukylien infraan liittyvissä asioissa, Koskenvarren kevyenliikenteen väylän loppuunsaattaminen, Saukonkylän viemäriverkoston rakentaminen ym. tällaiset asiat ovat Alajärven Kokoomukselle itsestäänselvyyksiä ja tärkeitä myös allekirjoittaneelle, elintärkeitä asioita kyliemme asukkaille, näidenkin asioiden hoitaminen johtaa asukkaidemme tyytyväisyyteen ja heidän intoon asua rakkaassa kotikunnassaan.

Tarvitsemme kansanedustajan, joka hoitaa asioitamme.

 Tarvitsemme luotettavan kansanedustajan, jolle voi aina tarvittaessa olla yhteydessä, kun rakennamme tai parannamme tiestöä tai muuta infraa, edustaja, joka hoitaa alueemme asioita on välttämätön valtionrahoitusten kannalta.

Allekirjoittanut on hyvin voimakkaasti ajanut laajan tukiryhmänsä kanssa Harri Seppälää eduskuntaan, Seppälän juuret löytyy Järviseudulta, Alajärven Menkijärveltä.

Harrilla on mahtava kyky verkostoitua eri tahojen välillä, itseluottamus ja halu tehdä tekoja on erittäin kova, uskon että saamme oman seudun asioita isolla loikalla eteenpäin, jos saamme Seppälän eduskuntaan.

Lopuksi tahdon kiittää kaikkia äänestäjiämme, jäseniämme sekä muita yhteistyökumppaneitamme. Täytyy aina muistaa, ilman teitä ei olisi meitäkään.

Pidetään yhdessä kuntamme elinkelpoisena!

Jukka-Pekka Finnilä


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI