Sivistyslautakunta valitsi opettajia Alajärvellä

0
Akateemmikko Alvar Aallon käsialaa olevat Alajärven kaupungintalo ja hallintokeskuskokonaisuus Alvar Aallon tiellä valmistuivat vuosina 1966-1967. (kuva: K-Media/Arkisto)

Alajärven sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 24.5. seuraavasti:

Omaishoitajien maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit

Sivistyslautakunta myöntää maksuttoman uinti ja kuntosalikortin omaishoitajalle, joka on hoitosuhteessa alajärveläiseen omaishoidettavaan. Kun hoitosuhde päättyy, kortin käyttöoikeus päättyy ja kortti tulee palauttaa Alajärven uimahallin kahvioon.

Hyväksyttiin.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

Varhaiskasvatuksen palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan asiakkaalle myön
tämää sitoumusta korvata varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan kustannukset ennalta määrättyyn arvoon asti. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 23.2.2022 § 12 määritellyt varhais
kasvatuksen palvelusetelin arvon 1.8.2022 alkaen seuraavasti:

-alle kolmevuotiaiden osalta
1 150 €
-yli kolmevuotiaiden osalta
850 €
-perhepäivähoidon osalta
750 €
Lisäksi lautakunta on päättänyt, että palvelusetelin sääntökirja päivitetään
31.5.2022 mennessä. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja on päivitetty. Päivitetty sääntökirja astuu voimaan 1.8.2022. Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan käyttöönotettavaksi 1.8.2022 alkaen.

Hyväksyttiin.
PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRKAAN 1.8.2022 ALKAEN / PAAVOLAN
KOULU / VALINNAN VAHVISTAMINEN
Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti KM Mervi Rentolan perusopetuksen luokanopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Haastattelun ja asiakirjojen perusteella hänellä on sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii. Mervi Rentola on ilmoittanut ottavansa Paavolan koulun luokanopettajan viran vastaan 1.8.2022 alkaen ja hän on toimittanut hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Sivistyslautakunta vahvistaa lautakunnan 13.4.2022 § 25 tekemän päätöksen Paavolan koulun luokanopettajan valinnasta, joka on saanut lainvoiman 8.5.2022.

Hyväksyttiin.

PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRKAAN 1.8.2022 ALKAEN / PAAVOLAN
KOULU / VALINNAN VAHVISTAMINEN

Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti KM Aino Petäisen perusopetuksen luokanopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Haastattelun ja asiakirjojen perusteella hänellä on sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii. Aino Petäinen on ilmoittanut ottavansa Paavolan koulun luokanopettajan viran vastaan 1.8.2022 alkaen ja hän on toimittanut hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Sivistyslautakunta vahvistaa lautakunnan 13.4.2022 § 26 tekemän päätöksen Paavolan koulun luokanopettajan valinnasta, joka on saanut lainvoiman 8.5.2022.

Hyväksyttiin.

PERUSOPETUKSEN JA LUKION LEHTORIN (KUVATAIDE) VIRKA 1.8.2022
ALKAEN / ALAJÄRVEN YLÄKOULU JA LUKIO / VALINNAN VAHVISTAMINEN


Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti TaM Fanny Vilmilän perusopetuksen lehtorin (kuvataide) virkaan 1.8.2022 alkaen. Haastattelun ja asiakirjojen perusteella hänellä on sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii.

Fanny Vilmilä on ilmoittanut ottavansa Alajärven yläkoulun ja lukion lehto
rin (kuvataide) viran vastaan 1.8.2022 alkaen ja hän on toimittanut hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Sivistyslautakunta vahvistaa lautakunnan 13.4.2022 § 27 tekemän päätöksen Alajärven yläkoulun ja lukion lehtorin (kuvataide) valinnasta, joka on saanut lainvoiman 8.5.2022.

Hyväksyttiin.
PERUSOPETUKSEN ERITYISOPETTAJAN VIRKA 1.8.2022 / AAPISKUJAN KOULU /
VALINNAN VAHVISTAMINEN
Sivistyslautakunta valitsi KM Sanni Leppäsen yksimielisesti perusopetuksen erityisopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Haastattelun ja asiakirjojen perusteella hänellä on sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii. Sanni Leppänen on ilmoittanut ottavansa Aapiskujan koulun erityisopettajan viran vastaan 1.8.2022 alkaen ja hän on toimittanut hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen terveydentilastaan.Sivistyslautakunta vahvistaa lautakunnan 13.4.2022 § 28 tekemän päätöksen Aapiskujan koulun erityisopettajan valinnasta, joka on saanut lainvoiman 8.5.2022.
Hyväksyttiin.

PERUSOPETUKSEN ERITYISOPETTAJAN VIRKA 1.8.2022 / PAALIJÄRVEN KOULU
SEKÄ ALAJÄRVEN JA VIMPELIN LUKIOT / VALINNAN VAHVISTAMINEN

Sivistyslautakunta valitsi KM Mira Ojalan yksimielisesti perusopetuksen erityisopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Haastattelun ja asiakirjojen perusteella hänellä on sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii. Mira Ojala on ilmoittanut ottavansa Paalijärven koulun ja Alajärven ja Vimpelin lukioiden erityisopettajan viran vastaan 1.8.2022 alkaen ja hän on toimittanut hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Sivistyslautakunta vahvistaa lautakunnan 13.4.2022 § 29 tekemän päätöksen Paalijärven koulun sekä Alajärven ja Vimpelin lukioiden erityisopettajan valinnasta, joka on saanut lainvoiman 8.5.2022.

Hyväksyttiin

PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETTAJA (MATEMAATTISET AINEET SEKÄ TIETOTEKNIIKKA VASTAAVAN TEHTÄVÄT) 1.8.2022 ALKAEN / ALAJÄRVEN YLÄKOULU

Sivistyslautakunta kokouksessaan 29.1.2020 § 3 siirtänyt sivistystoimenjohtajalle toimivaltaa henkilöstöasioissa seuraavasti:
1) Sivistystoimenjohtaja tekee päätöksen palvelussuhteen päättymisestä
myös viranhaltijoiden osalta, kun viranhaltija itse pyytää eroa
2) Sivistystoimenjohtaja voi julistaa viran ja virkasuhteen haettavaksi
3) Sivistystoimenjohtaja valitsee haastateltavat hakijat
4) Sivistystoimenjohtaja kutsuu haastattelutyöryhmään lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi täytettävän viran sijoituspaikan
lähiesimiehen tai muun asiantuntijan
5) Sivistyslautakunta tekee päätöksen viranhaltijan valinnasta

Sivistyslautakunta valitsi FM Juho Kettusen yksimielisesti perusopetuksen tuntiopettajan (matemaattiset aineet sekä tietotekniikka vastaavan tehtävät) tehtävään 1.8.2022 alkaen. Haastattelun ja asiakirjojen perusteella hänellä on sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii. Sivistyslautakunta valitsi varalle FM Sonja Prinkkilän.

Hyväksyttiin

LISÄMÄÄRÄRAHA LAPPAJÄRVEN VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kohtaan Varhaiskasvatus Lappajärvi (17335100) tuomat talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvioon esitetyn liitteen (8) mukaisesti. Lisäksi sivistyslautakunta lähettää asian tiedoksi Alajärven kaupunginhallitukselle sekä Lappajärven kunnan hyvinvointivaliokunnalle.

Hyväksyttiin.

PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRKA PAAVOLAN KOULU

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti KM Saija Lahdenmäen perusopetuksen luokanopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Haastattelun ja asiakirjojen perusteella hänellä on sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii.

Hyväksyttiin

PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRKA 1.8.2022 / ALAKYLÄN KOULU

Alajärven sivistyslautakunta valitsee perusopetuksen luokanopettajan virkaan, sijoituspaikka Alakylän koulu 1.8.2022 alkaen, KM Ida Vuorisen ja 1. varasijalle KM Anni Peltolan. Valinnassa noudatetaan kuuden kuukaudenkoeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisterioteviimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Sivistyslautakunta valitsi yksimielisesti KM Ida Vuorisen perusopetuksen luokanopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Haastattelun ja asiakirjojen perusteella hänellä on sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii.

Hyväksyttiin


LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA SEKÄ
PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN MÄÄRÄÄMINEN

1. Sivistyslautakunta päättää, että hallintosäännön ja ostopalvelusopimuksen määräysten lisäksi sivistyslautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on talouspäälliköllä sekä Alajärven ja Vimpelin kunnan nimeämillä nuorisovaltuuston jäsenillä.
2.
Määrää sivistyslautakunnan kokouksien pöytäkirjanpitäjäksi talouspäällikön.

Hyväksyttiin.

PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRKA 1.8.2022 / ALAKYLÄN KOULU / OIKAISUVAATIMUS/OIKAISUVAATIMUS

Sivistyslautakunta päättää hylätä Anttu Kivikankaan oikaisuvaatimuksen, koska sivistyslautakunnan päätös ei ole lainvastainen ja henkilövalinnassa on noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä kaupungin hallintosääntöä. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa, että Alakylän koulun luokanopettajan virkaan on valittu kelpoisuusehdot täyttävä henkilö sekä valinta on perustunut hakijoista laadittuun kokonaisarvioon.

Hyväksyttiin.
JÄTÄ KOMMENTTI