Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 9.5.2022

Vuoden ensimmäisen neljänneksen toimintakatteen toteumaprosentti oli 24,9 % eli kunnan talouden toteuma oli erittäin tarkka ja suunnitelmallinen. Verotulokertymä alkuvuonna on ollut ennustetta parempi. Alkuvuonna ei ole myöskään tarvinnut lisätä lainakantaa.

Kunnanhallitus totesi lausunnossaan Neova Oy:n Kaijansuon tuuli- ja aurinkovoimahankkeesta, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tulee soveltaa. Hankkeesta on aiheutumassa useita erityyppisiä ja merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka ulottuvat selvästi myös Soinin kunnan alueelle.

Kesäkioskin tontin kehittämiseksi esitetään kunnanvaltuustolle 30 000 euron määrärahan lisäystä kuluvan vuoden investointisuunnitelmaan.

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan vakituiseen toimitila-/laitoshuoltajan toimeen.

Vuokrasopimus Ravintola Tervaholvin kanssa hyväksyttiin.

Kuntakonsernin tytäryhtiöiden hallituksia ja yhtiökokousedustajia muistutettiin kunnanvaltuuston viime vuonna antamasta omistajaohjauksesta. Kunnanhallitus kehotti ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin tytäryhtiöiden talouden tervehdyttämiseksi ja korjausvelan supistamiseksi.

Kunnanjohtaja kertoi kunnan toteutuneista sekä tulevista viestintä- ja markkinointi-toimenpiteistä. Kunnanhallitus keskusteli kunnan veto- ja pitovoimatekijöistä. Hallintojohtaja kertoi talouden lähitulevaisuuden näkymistä. Kunnanhallituksen seuraava kokous on maanantaina 6. kesäkuuta.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI