Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 13.11.

Soinin kunnanhallitus hyväksyi Soinin rantayleiskaavan muutokseen liittyvät, osa-alueen I, Iiroonjärvi, Paskolampi ja Onkilampi, vastineet ja niiden perusteella laaditut kaavaehdotus-asiakirjat, asettaa ne nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten sekä pyytää niistä tarvittavat lausunnot.

Kunnanhallitus käsitteli eri toimialojen ensi vuotta koskevat talousarvioesitykset ja antoi ohjeet talousarvioesitysten viimeistelylle.

Soinin kunnan elinvoimapaketti tulevalle vuodelle hyväksyttiin. Elinvoimapaketin sisältö esitellään tiistaina 14.11. kello 13:00 alkavassa lehdistötilaisuudessa.

Kunnanhallitus päätti asettaa myytäväksi tarjouskaupalla, Huutokaupat.com -sivustolla, rivi- ja omakotitalotontit Murtokankaan ja Myllärin asuinalueilla.

Merkittiin tiedoksi talouden toteuma syyskuun lopussa. Toteuma on talousarviota parempi, loppuvuoden tulosennuste on talousarvion mukainen.

Kunnanvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi kunnan konserniohje.

Hyväksyttiin ympärivuotiseen vapaa-ajan käyttöön liittyvän rakennuksen poikkeamislupahakemus sekä vuokrasopimus Iiroonjärven uimarannasta Parviaisen kyläyhdistyksen kanssa.

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan hyvinvointijohtajan virkaan sekä nimesi valmisteluryhmän ja päätti rekrytoinnin aikataulusta.

Kunnanjohtajan irtisanoutuminen 14.1.2024 lukien hyväksyttiin.

Kunnanhallitus päätti pyytää suostumusta tulla huomioiduksi valintaprosessissa Tiina Pelkoselta ja Maija Pihlajamäeltä. Kunnanhallitus päätti kutsua heidän lisäkseen haastatteluun Arja Väliahon ja Perttu Sonnisen. Lisäksi haastatteluryhmää päätettiin täydentää Hilkka Raitasella, Taru Mäkipellolla ja Tapani Akonniemellä.

Muissa asioissa käsiteltiin konserni- ja omistajaohjauksen ajankohtaisia asioita.


 

JÄTÄ KOMMENTTI