Virtain seurakunnan kirkollisvero pysyy ennallaan

0
Virtain seurakunnan kirkkovaltuusto kokousti tiistai-iltana seurakuntatalolla.
Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain seurakunnan kirkkovaltuusto päätti tiistai-iltana kirkkoneuvoston esityksestä säilyttää seurakunnan kirkollisveroprosentin nykyisessä 1,7 prosentissa.

Yksi päätöksen perusteista oli se, että ennusteiden mukaan Virtain verotulot pysyvät vakaalla tasolla useamman vuoden, joten nostopainetta nyt ei ollut. Ennusteiden mukaan Virtain seurakunnan verotulot pysyivät vuoteen 2030 asti 1,3-1,4 M€:n tasolla.
Tasaisen verotulokehityksen voidaan Virtain seurakunnassa johtuvan siitä, että yli 65-vuotiaita on 42 % (30.6. tilastossa 2028 henkilöä) jäsenistä ja heidän eläkkeidensä taso pitää verotulot suhteellisen vakaana tulevat vuodet. Jäsenmäärä on alkuvuoden 2023 painunut alle 5000 jäsenen ja Virtain seurakunta on pudonnut keskisuurista pieniin seurakuntiin tämän tilikauden aikana.
Arvioitaessa vuoden 2024 verotuloja , jossa käytetään kirkkohallituksen FCG:ltä saatua seurakuntakohtaista veroennustetta, Virtain seurakunnan kirkollisverokertymä olisi vuonna 2024 n. 1,4M€. Virtain seurakunnan kirkollisveroprosentti ollut vuodesta 2002 nykyisen suuruinen.
Päätettiin hyväksyä seurakunnan strategia vuosille 2024-2026, uuden kirkkolain mukaiset hautaustoimen ohjesääntö, hautainhoitorahaston säännöt sekä seurakunnan taloussääntö.
Valtuusto merkitsi tiedoksi Tampereen hiippakunnan perustaman ohjausryhmän jäsenet Virtain seurakunnan osalta: viranhaltijoiden edustajat Jukka Taskinen ja Tuija Tolvanen, luottamushenkilöiden edustajat Jukka Veija, Eila Kalliomäki ja Pirjo Mettänen sekä työntekijöiden edustaja Salla Rantanen.
Samassa yhteydessä käytiin lähetekeskustelu mahdollisesta liitosaloitteesta. Keskustelussa olivat mukana kaikki ohjausryhmän jäsenet ja myös varajäsenet, jotka  esittäytyivät ja kertoivat ajatuksiaan tulevasta liitosaloitteesta.-jr

JÄTÄ KOMMENTTI