Soinin kunta saa valtionavustuksia ennakoutua enemmän

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen 31.1. päätöksiä.

Soinin kunnan vuoden ensimmäisessä kunnanhallituksen kokouksessa peruttiin aiempi Pesolan tuulivoima-aluetta koskeva kaavoituksen aloittamispäätös, Suomen Hyötytuuli Oy:n aloitteesta. Kyseistä päätöstä koskeva oikaisuvaatimus jätettiin käsittelemättä, johtuen oikaisun kohteena olevan päätöksen perumisesta.

Suomen Hyötytuuli Oy:n uuden aloitteen pohjalta hyväksyttiin Pesolan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen aloittaminen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnan ja Suomen Hyötytuuli Oy:n välisen kaavoitussopimuksen.

Kunnanhallitus päätti, että Soinin kunta ei lähde nyt esitetyllä mallilla mukaan Kraaterijärven Geopark-toimintaan.

Yhteinen koulukuraattoritoiminta Soinin kunnan ja Ähtärin kaupungin kesken jatkuu myös tämän vuoden. Ensi vuoden alusta toiminta ja sopimus siirtyvät perustettavalle hyvinvointialueelle.

Millespakka Oy:n osakassopimusluonnokseen kunnanhallituksella ei ollut huomautettavaa.

Vuoden 2022 opiskelijatuet päätoimisille, alle 30-vuotiaille, korkeakouluopiskelijoille myönnettiin. Suuruudeltaan 400 € tukea sai 17 soinilaista opiskelijaa.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen vuoden 2022 valtionosuuspäätökset. Kaiken kaikkiaan kunta saa valtionosuuksia yli 188 tuhatta euroa arvioitua enemmän.

Yleisohje luottamushenkilöiden ja työntekijöiden muistamisesta hyväksyttiin pienin tarkennuksia.

Kunnan saama tarjous Kiinteistö Oy Soinin Liikekeskuksen tilojen ostosta siirrettiin myöhemmin käsiteltäväksi ja edelleen jatkoselviteltäväksi.

Kunnanhallitus päätti tehostaa sisäistä valvontaa vuosittain tarkentuvilla tarkastelukohteilla. Tarkastelukohteet liitetään talousarvioon ja raportoidaan tilinpäätöksessä.

Omistajaohjauksen mukaiset tytäryhtiöiden katsaukset käynnistyvät kevään kunnanhallituksen kokouksissa.

Muissa asioissa kunnanhallitukselle tuotiin tiedoksi muun muassa Erämaan elämyskeskus Oy:n varattomuudesta johtunut konkurssin raukeaminen, kunnanjohtajan kehityskeskustelu sekä toimintamalli luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten maksamisesta.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI