Soinin teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Soinin kunnantalo talvella

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen Soinin kunnan valtuustosalissa 7.12.2023

Kokouksessa päätettiin lakkauttaa entisen hyötyjäteaseman ympäristölupa ja merkitä ELY-keskuksen rekisteriin uusi hyötyjäteaseman paikka osoitteeseen Levytie 1.
Tiedoksi merkittävissä asioissa käytiin läpi muunmuassa teknisen toimen talouden toteuma vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta. Lisäksi maa-ainesten ottopaikkojen tarkastuskierroksen muistio sekä korkeimman hallinto-oikeuden vapauttava päätös koskien Konttisuon tuulivoimapuiston rakennuslupavaiheen valitusta saatettiin lautakunnalle tiedoksi.

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI