Sote-palvelut jatkuvat Kuusiokunnissa Kuusiolinnan tuottamina

0
Kuusiolinna Terveys Ähtäri (Kuva: JS/jpnews.fi)

Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut jatkuvat tammikuussa 2023 Kuusiokunnissa pääosin entisellään. Palvelut tuottaa Kuusiolinna.

Kuusiokuntien alueella − Alavudella, Kuortaneella, Soinissa ja Ähtärissä − sosiaali- ja terveyspalvelut on tuottanut Kuusiolinna Terveys Oy vuodesta 2016 alkaen. Alueen viranomaistoiminnasta on vastannut Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, KuusSote.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa on käyty läpi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset. Tässä yhteydessä on käsitelty myös sopimusta Kuusiolinnan tuottamista palveluista.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kuusiolinna Terveys Oy sekä Kuusiolinnan emoyhtiö Pihlajalinna Terveys Oy ovat neuvotelleet Kuusiokuntien palvelutuotantoa koskevasta palvelusopimuksesta. Myös kunnat ja KuusSote ovat olleet edustettuna neuvotteluissa. Neuvotteluissa on huomioitu uusien sote-lakien voimaantulo.

Neuvotteluita on käyty huhtikuusta 2022 lähtien ja ne ovat sujuneet hyvässä hengessä. Syksyn aikana painopiste on ollut palvelutuotannon kokonaisuudessa, sopimusten taloudellisissa vaikutuksissa ja muissa sopimuksen yksityiskohdissa. Etenkin loppuvuoden valmistelutyössä on pyritty varmistamaan palvelutuotannon mahdollisimman onnistunut jatkumo vuodenvaihteen yli nykyisen palvelusopimuksen pohjalta.

Neuvotteluissa sovitun mukaisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut jatkuvat Kuusiokunnissa pääosin entisellään ja Kuusiolinnan tuottamina tammikuussa 2023.

Uuden sote-lainsäädännön mukainen tilanne edellyttää kuitenkin päivityksiä palvelusopimukseen. Selkeimpänä teknisenä muutoksena on, että hyvinvointialue jatkaa Kuusiolinnan sopimuskumppanina alueen kuntien ja KuusSoten sijaan. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Kuusiolinna Terveys Oy päivittävät yhteistyössä Kuusiokuntien alueen palveluntuotantoa koskevan sopimuksen ennen vuodenvaihdetta.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä KuusSoten henkilöstö ja viranomaistehtävät siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle. Käytännössä siis esimerkiksi viranomaistoimijan oikeus määrittää palvelukriteerit perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa siirtyy hyvinvointialueelle.

Sopimusneuvottelujen osapuolet ovat antaneet aiheesta tilannekatsauksen Kuusiokuntien päättäjille 30.11. Etelä-Pohjanmaan aluehallitus on käsitellyt sopimusneuvotteluiden etenemistä kokouksissaan 31.10. ja 1.11.

7.12. järjestetyssä kokouksessa aluehallitus päätti sopimukseen tällä hetkellä tarvittavista muutoksista.

Neuvotteluja jatketaan viimeistään alkuvuonna 2023. Lisäksi osapuolet ovat neuvotelleet siitä, mitä palveluja hyvinvointialue voisi hankkia sopimuksen perusteella koko hyvinvointialueelle.

 


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI