Tarvitsetko tietoa turvesoiden jatkokäytön suunnitteluun?

0

Turvetuotannosta vapautuu isoja maa-alueita Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun SuoPaikka-hankkeessa tuotetaan jälkikäyttö-suunnitelmia turvetuotannosta vapautuville alueille.

Maanomistajien on hyvä tunnistaa kosteikoiksi tai soistamiseen soveltuvat alueet yhdessä muiden jatko-käyttömuotojen, kuten metsittämisen tai viljelysmaaksi muuttamisen kanssa. Tässä voi SuoPaikka-hanke auttaa, sillä tavoitteena on saada vietyä suunnitteluvaiheessa tehdyt suunnitelmat aina toteutukseen asti. Hankkeessa myös jalkautetaan käytäntöön muissa hankkeissa saatuja hyviä kokemuksia sekä oppeja turvetuotannon jälkeisen jatkokäytön suunnittelusta.

Konkreettisesti hankkeessa tehdään paikkatietoaineiston avulla ennakkosuunnitelmat viidelle seudullisesti mahdollisimman monipuolisesti kattavalle turvetuotantoalueelle. Lisäksi yksi näistä kohteista valitaan pilottialueeksi, johon tehdään kattava yhdelle alueelle ja maksimissaan 15 maanomistajaa käsittävälle alueelle suonpohjan ennallistamiseen tähtäävä suunnitelma, johon sisältyy tukea kosteikkosuunnitelman tekemiseen, hankintojen kilpailutukseen ja toteutusten seurantaan.

Lisäksi voidaan tarvittaessa antaa apua, tukea ja neuvoja muille jatkokäyttökohteille. Hankkeeseen osallistuneille maanomistajille järjestetään lisäksi koulutustapahtuma pilottikohteessa ja jaetaan tietoa kosteikon rakentamiseen liittyvissä asioissa ja kannustaa maanomistajia toteuttamaan omilla alueillaan ennakkosuunnitelmien mukaiset kosteikot.

Etsimmekin nyt maanomistajia mukaan hankkeeseen ja järjestämme paikallisia tilaisuuksia ympäri Etelä-Pohjanmaata.

Paikkakunnat sekä päivämäärät ovat seuraavanlaiset, valitse itsellesi sopivin ajankohta ja tule kuulemaan lisää:

21.5. klo 17.30-19.30 Alajärvi, Hubi25, Hoiskontie 25

6.6. klo 17.30-19.30 Alavus, Alavus Fasadi, 1. kerroksen neuvottelutila, Taitotie 1

SuoPaikka-hankkeen lisäksi paikalla on edustaja turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin aktivointi- ja koordinaatiohankkeesta ja muita asiantuntijoita. Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen.

 Ilmoittautumislinkin löydät mm. JPYP:n nettisivuilta. 

JÄTÄ KOMMENTTI