Toisveden Puun saha-alueen pilaantumista selvitetään

0
(JR/J-Pnews)
Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus on päättänyt maanantaina14.6. kaupungin osallistuvan Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyökumppaniksi Toisveden Puun saha-alueen pilaantumisselvitykseen. Kaupunki sitoutuu ainoastaan hankkimaan selvitystyön suorittamiseksi tarvittavat luvat sekä osallistumaan hankekokouksiin.

.
Virtain kaupunki ei osallistu hankkeen kustannuksiin eikä sitoudu osallistumaan mahdollisiin suunnittelu- ja kunnostustoimenpiteisiin tai -kustannuksiin. Kaupunginjohtaja ja oto. hallintojohtaja valtuutetaan
allekirjoittamaan Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa yhteistyösopimus edellä mainituilla ehdoilla.  Hankkeen ohjausryhmään Virtain kaupungin edustajaksi nimetään ympäristösuunnittelija. Lisäksi Virtain kaupunginhallitus edellyttää , että Pirkanmaan ELY-keskus tekee maanomistajien kanssa kirjallisen sopimuksen selvityshankkeen aloittamisesta.
.
Pirkanmaan ELY-keskus toteutta valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiaa Maaperä kuntoon-ohjelmalla, johon valitaan kohteita viranomaisten ylläpitämästä maaperän tilan tietojärjestelmästä (MATTI). Ohjelman tavoitteena on edistää ympäristön- ja terveyden suojelun kannalta kiireellisten kohteiden selvittämistä sekä kestävää riskienhallintaa ja puhdistamista.
.
Pirkanmaan ELY-keskus on Virroilla esittänyt kohteeksi Liedenpohjassa sijaitsevaa entistä saha-aluetta. Alue sijaitsee kahdella kiinteistöllä Liedenpohjan 1-luokan pohjavesialueella. Hankkeen kustannukset maksetaan Maaperä-kuntoon ohjelmasta. Kyseisessä kohteessa on suoritettu muun muassa puun sahausta, höyläystä ja kyllästystä. Toiminta on lopetettu vuonna 1965. Toisveden Puun saha-alueella ei ole aiemmin tehty tutkimuksia.
.
Päätettiin ettei Koivuranta -nimiselle kiinteistölle käynnistetä asemakavoitusta hakijan toimesta.
.
Kaupunginhallitus päätti nostaa yhtenäiskouluhankkeen rahoittamista varten Kuntarahoituksen tarjouksen mukaisesti pääomaltaan 7 miljoonan euron lainan viiden vuoden kiinteällä korolla ja viiden vuoden maksuajalla, korkoindikaatio 7.6.2021 0,000 prosenttia. Laina nosteaan Vihreänä rahoituksena. Lainan korkotaso määräytyy lainan nostohetken korkotason mukaan.
.
Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtaja Henna Viitasen vuosiloma-aika 12.7.-8.8.2021. Kaupunginjohtajan vuosiloman sijaisina toimivat elinvoimapäällikkö 12.7-20.7.2021 ja talousjohtaja, oto hallintojohtaja 21.7.-8.8.2021.
.
Myönnettiin täyttöluvat sivystyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Killinkosken päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 2.8.2021 toistaiseksi. Koivurinteen päiväkotiin varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijainen ajalle 2.8.2021-31.7.2022. Perhepäivähoitaja ajalle 2.8.2021-19.4.2022. -jr

PTV mansikkasumppa1

JÄTÄ KOMMENTTI